Včely celosvětově ubývají. V budoucnu to může znamenat značný problém nejen v zemědělství

Věděli jste, že i včely si vysloužily svůj světový den? Připadá na 20. květen a má lidem připomenout jejich důležitost co se týče zachování zemědělství. Včely jsou velice důležité co do opylování pěstované zeleniny a ovoce. Pakliže tyto plodiny nebudou dostatečně opyleny, lidé mohou o svou očekávanou úrodu přijít.

Velice zneklidňujícím faktem je to, že včel na světě rapidně ubylo. Neustále se zvyšující spotřeba pesticidů, znečistění ovzduší, změny klima, to vše nepřispívá k tomu, aby byl pokles počtu včel zastaven.

Nejen včely jsou potřebné

Co se týká opylování, jsou velice důležité nejen včely domácí, ale i lesní, či ostatní druhy hmyzu, jako motýli, různé druhy brouků, nebo dokonce ptáci. Svým pohybem totiž víří pyl, což přispívá k opylení ovoce i zeleniny.

Fakta o opylování

Včely jsou významné z mnoha různých důvodů. Zde je pár základních důvodů, proč:

  • Tvorba plodů je závislá na opylení až u 87 druhů různých užitných rostlin. Můžeme sem zařadit především jablka, jahody, papriky, cibule, pšenici, kávu i kakao.
  • Tři ze čtyř plodin závisí na opylení včelami.

Nejen, že včely rostliny opylují, jsou schopné rovněž tvořit med. Jedna včela během dne opyluje až 7000 květů. Na kilo medu je tak zapotřebí opylovat až 4 milióny květů. 1,6 milionů tun medu je vyprodukováno především západními včelami medonosnými. Co se týká druhově příbuzných lesních včel, ty mají poměrně malé zastoupení celosvětově. Je jich pouze 20 000.

Jaké by byly reálné dopady kritického množství včel na zemi?

Generální ředitel organizace OSN pro výživu a zemědělství José Graziano da Silva se k příležitosti Světového dne včel konaného na Slovinsku dne 20. května 2018 vyjádřil, že lidstvo by se k přírodě jako takové mělo chovat s úctou a omezit používání chemických látek při pěstování užitných plodin. Tyto kroky by měly zabránit tomu, aby byl ohrožen celý potravinový řetězec na naší planetě.

Udržení včelí populace by mělo být velkým zájmem lidstva, jehož přežití může být i závislé právě na včelách. Udržitelné zemědělství a agroekologie jsou tedy primárními cíli nejen OSN, ale i Světové zdravotnické organizace. Tyto společnosti se zaměřují hlavně na omezené používání insekticidů i pesticidů.

20. květen ve znamení Antonína Janši

V prosinci roku 2017 se Valné shromáždění OSN jednomyslně shodlo a podpořilo iniciativu Slovinska v oboru včelařství. Na počest Slovince Antonína Janši, průkopníka v oboru včelařství, byl vyhlášen jako Světový den včel 20. den v květnu, jelikož sám Janša se 20. narodil. Antonín Janša nejen, že se stal v 18. století průkopníkem včelařství, on i samotný obor ve Vídni vyučoval. Z jeho včelařských poznatků vzešlo i několik odborných publikací v německém jazyce, z kterých mohou čerpat dodnes mnozí zapálení včelaři.

Fotografie: Freepik

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]