V případě nastupujícího infarktu je třeba zachovat chladnou hlavu

Infarkt myokardu dlouhodobě patří mezi nejčastější příčiny úmrtí nejen v České republice, ale ve většině vyspělých zemí světa. Problémem často je, že vzhledem ke skutečnosti, že infarkt postihuje především starší osoby, jsou tyto osoby, v době, kdy je infarkt postihne, většinou samy.

To celou situaci může značně ztížit, neboť postižená osoba má jen velmi krátký čas, většinou pouze několik málo sekund než ztratí vědomí, aby si zavolala pomoc. Z tohoto důvodu může být velmi užitečné znát jednoduchý a snadno zapamatovatelný trik, jak se v takové situaci zachovat.

Jak se v případě nastupujícího infarktu správně zachovat?

Praktická rada, kterou ale doporučují i kardiologové a která vám může zachránit život, spočívá v tom začít kašlat. Před vlastním kašlem by se člověk měl zhluboka nadechnout a následně samotný kašel by měl být hluboký a co možná nejdelší.

Lze si to představit podobně, jako když kašleme v případě zaskočení jídla. Takto kašlat by se měl člověk snažit co možná nejdéle a během tohoto kašlání by si rovněž měl zavolat či napsat o pomoc.

Pokračujte ve čtení článku na další stránce