Výměna SPZ u aut registrovaných před rokem 2005. Kdo tak neučiní, tomu bude auto záhy odhlášeno

Fotografie: Pixabay

Ve světě řidičů jsou změny prakticky nevyhnutelnou součástí fungování. Nárazově i pravidelně se objevují zcela nová pravidla, která za volantem vyžadují adaptaci.

Proto i teď čekají řidiče změny zaměřené na lepší funkci silničních systémů obecně. O čem je přesně řeč tentokrát? Některé majitele vozidel totiž nemine výměna „espézetky“, tedy SPZ, státní poznávací značky. Konkrétně se to týká majitelů vozidel, jejichž auta byla registrována před 14. březnem roku 2005. Zvláštní důraz je pak kladen na všechna vozidla s černými SPZ. Právě tato skupina bude muset související úkony s výměnou značky podniknout do 10. června roku 2024.

Jako vždy jsou tu výjimky

Povinnost výměny SPZ se nevztahuje na osoby s platným pojištěním odpovědnosti, jež hradí případné škody, na vozidla s potvrzenou technickou kontrolou a na jedince s auty registrovanými na své jméno. Pro řidiče, kteří tyto podmínky splňují, jde rozhodně o dobrou zprávu. Nebudou tedy muset měnit svou SPZ a jsou ušetřeni „úředního šimlu“.

„Rozhodnutí o registraci vozidla vydané před 14. březnem 2005, které se týká vozidel, jež nemají platnou technickou kontrolu a jejichž vlastníci nesplnili povinnost sjednat povinné ručení pro majitele motorových vozidel. Pokud je vozidlo v jejich držení déle než 10 let, a to bezprostředně před dnem účinnosti tohoto zákona, zaniká s platností od 10. června 2024.“

Je nutno podotknout, že toto martýrium čeká řidiče, kteří si koupili auto v Polsku a nechali si danou registrační značku.

Co říká zákonodárce?

Mnoho řidičů si klade otázku, kde se vlastně změny týkající se konkrétně státních poznávacích značek vzaly. Náhlé zavedení něčeho takového totiž může přirozeně vyvolat otázky, zmatky a nejistotu. Proč má někdo najednou potřebu měnit SPZ? Ta otázka je naprosto logická a je na místě pochopit důvody, které zákonodárce přiměly zrovna k takovému opatření.

Fotografie: Vilém Rakoš, SvětKreativity.cz

„Bude tím zajištěna aktuálnost údajů majitelů automobilů v centrálním registru vozidel, se kterým pracují mimo jiné jak policie, tak i další sužby. Vyřeší se tak problém ukládání pokut lidem, kteří již nejsou vlastníky těchto vozidel,“ vysvětluje zákonodárce.

Zdroj: Webniusy

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]