Atypická pneumonie: Bezprostřední ohrožení života, které lze poznat podle několik příznaků

Fotografie: Pexels

Jedná se o atypické onemocnění plic, které způsobuje infekce. Příznaky, stejně jako příčiny vzniku tohoto onemocnění, jsou velmi specifické.

Pneumonie je onemocnění plic, které je způsobeno vlivem bakterií nebo virů. Ty vstupují do plicních alveol, což jsou dutiny, kde dochází k výměně kyslíku s krví. Na základě jejich přítomnosti se tak v plicích rozvine akutní infekce. Závažnost a následky prodělaného onemocnění se liší podle toho, která konkrétní oblast plic je zasažena. Existují ale i další proměnné, které průběh onemocnění ovlivňují

Fotografie: Pexels

Zohlednit musíme věk pacienta, ale i jeho rodinnou anamnézu 

Projevy atypické pneumonie jsou stejné, jako u pneumonie normální. Bakterie, které ale toto onemocnění způsobují, jsou pro něj typické. Řadí se mezi ně Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, nebo Chlamydophila pneumoniae.

Od ostatních typů pneumonie se ta atypická liší také svým méně závažným průběhem. Nemoc je velmi často zaměňována s nachlazením, protože postižené osoby nijak neomezuje nebo výrazně nezpomaluje. 

Fotografie: Pexels

Dalším specifikem této nemoci je skutečnost, že nereaguje na léčbu Penicilinem. Tato skutečnost může prodloužit dobu naší léčby a s atypickou pneumonií můžeme bojovat klidně i měsíc. Mezi její jasné příznaky se řadí suchý a dlouhotrvající kašel, bolest hlavy a podráždění hrdla. Příznaky se začínají objevovat obvykle 14 dní po nakažení. Pokud tyto příznaky na sobě pozorujeme v trvání delším, než je jeden týden, je zapotřebí vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Příznaky jsou zcela závislé na lokalizaci onemocnění

Pokud je pneumonie lokalizovaná v horních cestách dýchacích, můžeme pozorovat velmi výrazné obtíže s dýcháním. Pokud jsou postiženy dolní cesty dýchací, může se u nás objevit zvracení, nevolnost a podráždění žaludku.

Dostavit se mohou ale také doprovodné projevy onemocnění, mezi ty se řadí zimnice, zrychlené dýchání, sípání, bolest na hrudi a ztráta chuti k jídlu. Oproti bronchitidě se u pneumonie neobjevuje kašel, kýchání, ale ani zvýšená teplota. 

Zdroj: Depositphotos

Atypická pneumonie se dále dělí na 3 poddruhy a to podle bakterie, která ji způsobila. Nakažení bakterií Mycoplasma způsobuje pneumonii s nejmírnějším průběhem a vyskytuje se hlavně u malých dětí. Pneumonie způsobená Chlamydií má také mírný průběh.

Nejzákeřnější je pneumonie, kterou způsobuje Legionella. Ta může být totiž život ohrožující, protože jejím následkem může dojít k respiračnímu selhání. Toto onemocnění se ale nešíří z člověka na člověka, ale pomocí kontaminovaných vodních zdrojů. 

Zdroj: Healthline