Autistický chlapec selhal ve školním testu. Učitelka okamžitě poslala rodičům dopis. Po jeho přečtení se chlapcova matka rozbrečela

Fotografie: Freepik

Všichni rodiče si přejí, aby jejich děti byly sebevědomé a chytré, aby měly dobré známky a byly jednoznačně nejlepší. Své o tom ví i maminka malého autisty.

Výchova dítěte není nic jednoduchého, ještě k tomu, když dítě trpí autismem nebo jinou poruchou. S takovým dítětem musí být člověk více obezřetný, více se mu věnovat a mít větší sílu. Jednoduše pro něj dělat maximum. Každý milující rodič pro své dítě udělá cokoliv, nehledě na to, jaké je. Přečtěte si příběh o jedenáctiletém autistickém chlapci.

Kdo je chlapec s autismem

Chlapec jménem Ben Twisto chodí na základní školu Lansbury Bridge School a Sports College. V mnohých směrech je chlapec stejný jako ostatní vrstevníci jeho věku. Je šťastný, starostlivý, rád sportuje a miluje být aktivní. Jen s tím rozdílem, že Ben trpí autismem, proto se mnohdy projeví potíže s chováním nebo učením. Maminka Bena prozradila, že pokud jde o hraní fotbalu, je Ben bezproblémový, ale pokud se jedná o čtení či chápání, má potíže. Chlapec si je tohoto aspektu vědom, proto také často bojuje s vlastním sebevědomím.

Fotografie: Unsplash

Testy ve škole se nezdařily

 Ve škole probíhaly plánované zkoušky, které by se daly přirovnat k těl celostátním na švédských školách. Ben byl při psaní velmi nervózní, měl z nich strach, že je nezvládne. Když byly testy opravené, potvrdilo se to, čeho se Ben nejvíce obával, chlapec selhal. V hlavě mu proběhlo velké množství myšlenek: „Jak to asi pochopí maminka. Tolik jsem se snažil. Proč to nikdy nevyjde?” 

Fotografie: Pixabay

Učitelka poslala rodičům dopis

Benova učitelka Clarksonová si našla čas a napsala rodičům obsáhlý dopis. Zahrnula do dopisu její pohled na Bena. Řádek po řádku popisovala, jaký chlapec je, a jaké jsou jeho vlastnosti.

Maminku dopis dojal až k slzám. Také učitelka nezapomněla dodat, že testy jsou informační a měří jen malou část z toho, jaké schopnosti dítě má. Jsou důležité, ale chlapec informace dostuduje. Navíc oplývá několika dalšími talenty, které učitelka uvádí v dopise.

Fotografie: Freepik

V dopise bylo napsáno: „Váš Ben má obrovské umělecké nadání, schopnost pracovat v týmu, roste z něj nezávislý člověk, je laskavý, schopen se vyjádřit, má sportovní nadání, je přátelský, kamarádský, je schopen hodnotit své kroky, má smysl pro detail a má hudební nadání. Tohle jsou veškeré kroky, které ve škole bereme v potaz. Vše z Bena dělá skvělého chlapce a jeho budoucnost bude mít velkou váhu.” Následně učitelka uzavřela dopis slovy: „Výborně Bene, jsme na tebe všichni pyšní”.

Zdroj: Newsner

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]