Chyby, kterých se často dopouštíme při kontaktu se štěňaty. Určitá gesta jsou pro štěňata nepřijatelná

Fotografie: Freepik

Komunikace psů je mnohdy až neuvěřitelná. Musíme jí ale správně rozumět a dokázat si ji vhodně interpretovat. Mnohdy děláme nevědomky gesta, která si pes vysvětluje jinak, než si myslíme.

Řeč psů je jedinečná. Dá se jí ale snadno porozumět a ulehčit tak život nám i našim čtyřnohým mazlíčkům. Řeč lidí a psů je ale naprosto odlišná a mnohdy dochází k mylné interpretaci toho, co se nám vlastně pes snaží říct. Toto nedorozumění může končit až pokousáním. Naučme se proto rozumět signálům, které náš pes vysílá a naopak, nevystavujme je zbytečně situacím, která je pro ně nepříjemná.

Fotografie: Freepik

Pes a primát není totéž

Lidé se všeobecně velmi rádi objímají, velmi výrazně gestikulují a upřednostňují při komunikaci pohled z očí do očí. U psů tomu tak není. Některé ze signálů, které jsou pro nás známkou komunikace, si psi mohou vysvětlit jako hrozbu a útok. Pes bere jako hrozbu například to, že se nad něj ohneme. Často to děláme nevědomky, chceme na psa promluvit nebo ho pohladit. Pro něj je to ale zastrašující gesto, jsme mnohem větší než pes a svým postojem mu nedáváme šanci ze situace odejít. Zkuste příště dát psovi šanci svobodné volby, sedněte si v jeho dohledu a počkejte, až on sám přijde k Vám.

Fotografie: Unsplash

Podobný problém vzniká při pohledu do očí. Žádný pes, pokud se potká s cizím, neznámým psem, mu nehledí přímo do očí. V komunikaci psů toto znamená jen jedno – výzvu k boji. Mnohem lepší je proto dívat se při prvotní komunikaci se psem stranou a nechat ho, ať si tempo seznamování zvolí on sám. Častým gestem, které lidi psům dělají, je poplácání po hlavě, obvykle za odměnu. Pro psa ale toto gesto odměnou není. Mnohem větší radost mu uděláte, pokud mu nabídnete svou dlaň k očichání.

Objímání a líbání není vhodným projevem lásky

Psům není příjemné ani objímání. Pro psy není objímání projevem náklonnosti, jako je tomu u lidí. Naopak, těsné sevření psa vyzývá k boji a prokázání dominance. Neobjímejte proto své psy a naučte své děti alternativnímu vyjádření náklonnosti z jejich strany. Může tak totiž snadno dojít k nedorozumění. To samé platí o líbání. Psi, zejména štěňata, mají tendenci neustále Vás olizovat. Někteří lidé si to mohou mylně vysvětlovat jako projev jejich lásky a náklonnosti. Pro psy je to ale projev, který značí k projevení respektu a úcty. Dávají tím druhému najevo, že pro něj nejsou hrozbou, snaží se ho uklidnit.

Fotografie: Unsplash

Kromě těchto základních rozdílů mezi lidskými a psími projevy chování je také potřeba dát si pozor na tón našeho hlasu. Tón při naší komunikaci se psem by měl být klidný a nízko položený. Doporučuje se používat krátká slova. Vysoko postavený hlas může být pro psa obtížně pochopitelný a vyzývat ho k útoku. Vždy používejte stejný povel, který psovi dáváte. Pes nerozumí tomu, že počkej a zůstaň, má pro Vás stejný význam, pro něho jsou to dvě odlišná slova.

Zdroj: PetMD

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]