Prostý rolník léta pěstoval a skladoval brambory. Pak ovšem objevil tajemství ve starém skladišti, nyní žije jako císař

Fotografie: iStock

Malá čínská vesnička je domovem prostého farmáře. Ten dlouhá léta běžně pěstoval brambory a svou úrodu skladoval v malém skladišti, které si vyhrabal.

Po dlouhé době přišel čas brambory opět dostat ven. Potřeboval si pak také připravit spíž a byl z toho všeho tak unavený, že si do ní jednoduše lehl. Pak se ale podíval na zeď a spatřil na ní podivné světlo. Při podrobnějším průzkumu zjistil, že tato zeď se dá odsunout, čímž se ke svému překvapení dostal do další místnosti. Tam zůstal stát jako zkoprnělý, protože uprostřed místnosti stála obrovská stříbrná socha, jež mu vyrazila dech.

Kopec skrývající bludiště a poklad

Užaslý mladík ihned kontaktoval policii a ta o prapodivném nálezu zase informovala archeology. Hned další den se na místě objevili jak místní strážci zákona, tak také vědecký tým, který se ihned pustil do pečlivého průzkumu všeho na místě. Záhy objevili na druhé straně kopce další dveře. Jakmile se jim podařilo je otevřít, překvapení rozhodně nebyla u konec. Uvítalo je totiž několik místností propojených chodbami.

V jedné z nich nalezli mnoho nádob naplněných starověkými mincemi. Při pozdějším rozboru vyšlo najevo, že mince pochází z období vlády dynastie Sung. Konkrétně tedy z let 960–1279. Farmář si tak může dělat spokojeně plány do budoucna a pěstování brambor za něj převezme někdo jiný. Zmíněná dynastie následovala po období, které je historiky označeno jako Pět dynastií a deset království. Šlo o čas silné stability a rozvoje.

Vzkvétání celé civilizace

V průběhu 10. a 11. století se v Číně zdvojnásobila populace. Měla to na svědomí hlavně zvýšená produkce rýže, brzy dozrávající rýže z jihu a jihovýchodu Asie a také tvorba přebytku potravin. Záznamy pocházející ze sčítání lidu za časů Sung ukazují, že říše měla 50 milionů obyvatel. Tento dramatický nárůst vedl k ekonomické revoluci středověké Číny. Došlo také k postupnému ústupu centrální vlády a deregulaci tržní ekonomiky.

Fotografie: Pexels

Během vlády Sung silně pulsoval i společenský život. Elity se scházely, aby mohly spatřit a následně zakoupit vybraná umělecká díla. Konaly se veřejné festivaly a ve městech byly celé zábavní čtvrti. Když se objevil tisk z dřevěných desek, velkým tempem se šířila literatura, vědomosti a vzdělanost. V 11. století to ještě posílilo objevení pohyblivých tiskových liter. Vzkvétaly technologie, věda, filosofie, matematika i inženýrství.

Zdroj: Gesellschaft