Fotopast v lese zachytila vlka, na kterého si dovolil menší predátor

Fotografie: Dave Rooney / Creative Commons / Attribution 2.0

Fotopasti se hojně používají k monitorování pohybu zvířat. Často podávají důkaz o návratu některých druhů, které se na území dlouhodobě nevyskytovaly.

Polští lesníci umístili několik fotopastí v Bělověžském pralese na východě Polska. Podařilo se jim zachytit unikátní záběry, na kterých se setkávají dva zvířecí druhy. Jeden původní a jeden invazivní, tedy nepůvodní druh. V boji o tom, kdo si pochutná na mršině bizona, vyhrál ten „papírově“ slabší. Vlk se dokonce tak vylekal, že raději utekl.

Dva psíci mývalovití vlka odehnali

A kdo pána lesa přemohl? Byli to dva mývalové, kteří ho svým výhružným vrčením vyplašili. Psík mývalovitý je v celé Evropě považován za invazivní druh a původně pochází z východní Asie, především z Japonska a Koreje. Byl pro svou vzácnou kožešinu uměle vysazován v evropské části Ruska, odkud se později rozšířil do celé západní Evropy. Najdeme ho tak i v naší přírodě.

Je to malý psík, který žije převážně v noci. Narazit na něj při procházce lesem je tak spíše vzácnost. Díky fotopastím však o výskytu tohoto druhu máme určitý přehled a můžeme se podívat, jak se tato zvířata ve volné přírodě chovají. V tomto konkrétním případě šlo o uhájení mršiny bizona, kterou obsadili dva psi mývalí.

Chovají se i jako domácí mazlíčci

Osamocený vlk se však náhle zjevuje v záběru a taková snadná večeře mu také není lhostejná. Mývalové však na vlka spustí příval zlověstného vrčení a jiných podivných zvuků, kterých se lekne, a tak raději mizí ze scény. Přitom právě vlk je ten, kdo bez potíží loví jejich mláďata a někdy si pochutná i na dospělém mývalovi. Tady se však ukázalo, že dva jsou více než jeden, a tak se podařilo predátora zahnat na útěk.

Psi mývalovití se chovají i jako domácí mazlíčci. Ve volné přírodě se hlavně kvůli predátorům dožívají maximálně pěti let, zatímco jako domácí mazlíčci žijí i více než deset let. Někdy se pletou s mývalem severním, tedy medvídkem mývalem. To je také invazivní druh, který se po umělém vysazení v Německu postupně rozšířil do celé Evropy. Jeho původní výskyt je především v severní Americe.

U nás byla zachycena vlčata i šakal

I u nás můžeme díky fotopastem nahlédnout do života zvířat, která bychom jinak vidět nemohli. Díky nim tak zde byla zachycena první vlčí štěňata po více než sto letech a vlk se v posledních letech vrací tam, kde se nevyskytoval po dlouhá desetiletí. Dalším šokujícím objevem fotopastí byl šakal. Psovitá šelma, která obývá především Balkán. Zda se do české přírody vydal kvůli stoupajícím teplotám nebo proto, že jeho populace na Balkáně již dosáhla limitu, se zatím neví. Zachycena však již byla i jeho mláďata, a je tak možné, že se brzy stane dalším nepůvodním druhem, jenž bude v našich lesích žít.

Zdroj: Webniusy