Historie a kouzelné rokoko

Rokoko byl styl 1. poloviny 18. století doby Ludvíka XV. Víte, jak vypadaly rokokové stavby a jaké byly typické prvky tehdejšího umění?

Rokoko si chtělo užívat života, není už jen povznesené k Bohu.

Uvnitř budov byla štuková (ze sádry) výzdoba na stěnách a stropech. Nábytek byl s ohnutými nožkami a zlatě zdobený. Oblíbené byly také dekorativní předměty a gobelíny. Rokoko se představuje zejména jako styl dekorativní: klenby světských i sakrálních staveb jsou lehce pokryty elegantními ornamenty, rokajemi, ve štuku i zlatě, ve formě fresek a motivů popínavých rostlin. Kudrlinkové ozdoby a motivy rostlin zdobí každičkou stavbu. Zlatou a bílou barvou se v interiérech nešetřilo. Záliba v ornamentice se značně projevila v malířství, sochařství, architektuře i uměleckém kovářství.

Osvícenství a věda v 18. století

Objevuje se nové rozumové poznání světa – metoda

  • deduktivní – od všeobecného rozumovým rozumem rozborem ke konkrétnímu
  • induktivní – od jednotlivého k obecnému (při pokusech)

Nové vědní obory (specializace ve vědě)

  • botanika
  • entomologie
  • zoologie
  • geologie

Vědci

  • Carl Linné – třídění živých tvorů a rostlin
  • Antoine Lavoisier – zákon zachování hmotnosti
  • Issac Newton – zákon všeobecné gravitace
  • James Watt – parní stroj

Osvícenští filozofové

1) Denis Diderot [didró], kolem roku 1750 začal vydávat Encyklopedii věd.

2) Voltarice [voltér] – „král filozofů“ – kritizoval církev. Působil u Fridricha II.

3) Jean Jacques Rousseau [rusó]

Autor Společenské smlouvy = mezi vládou a lidem je nepsaná smlouva o vzájemné toleranci – jestli ji vláda poruší, může být svržena.

Obrázek: pixabay.com

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]