Jaké jsou klíčové symptomy sepse? Tichý vrah, který může způsobit smrt během několika minut

Sepse je odvozeno ze slova sepo – hnít.  Je to tichý vrah (infekce, otrava) a vyvolává násilnou imunitní reakci, kdy tělo útočí na vlastní orgány. Je-li podchycená včas, může být úspěšně léčená pomocí antibiotik. V opačném případě může vést k smrti.

Časné příznaky sepse lze zaměnit s jiným onemocněním a může být obtížné ji diagnostikovat. Pacientův stav se může rychle zhoršit. Včasná diagnóza a rozpoznání je tedy životně důležitá. V raných stádiích může být sepse zaměněna za infekci hrudníku, za chřipku či žaludeční nevolnost. Přinášíme vám 6 znaků, které mohou být předzvěstí sepse.

  • Nezřetelná řeč nebo zmatek

  • Extrémní třes nebo svalová bolest

  • Málo vyprodukované moči během dne

  • Těžká dušnost

  • Pocit, že by člověk mohl umřít

  • Strakatá nebo zbarvená pokožka

Každý, kdo má některý z těchto příznaků, by měl okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Pokud navíc máte na „otravu krve“ podezření, je kontrola u lékaře o to důležitější.

Léčba sepse

Sepse, vede k orgánové dysfunkci, hypotenzi nebo hypoperfuzi, což je nedostatečné prokrvení. Nejobvyklejší metoda, jak najít ložisko, je použití ultrazvuku. Zdrojem sepse může být nitrobřišní infekce, infekce v operační ráně, zánět plic a infikované invazní vstupy (tedy z nějakého zranění, které se infikuje). Pokud se sepse prokáže, probíhá léčba na jednotce intenzívní péče, pod stálým dohledem. ATB by měly být podány do maximálně jedné hodiny od stanovení diagnózy. Je-je zdrojem sepse infekční ložisko v těle, kupříkladu absces, je nutné jeho odstranění. Totéž platí v případě infikovaných vstupů.

Riziková skupina

Sepse postihuje jedince každého věku, ať už je zdravý či chronicky nemocný. Zvýšené riziko pro vznik sepse mají především pacienti se závažným onemocněním – v kritickém stavu, pacienti se zápalem plic, lidé po větších urologických a nitrobřišních operacích, lidé s postižením zánětu mozkových blan, pacienti s popáleninami, se srdečním selháním, selháním ledvin, chronickou obstrukční plicní chorobou, diabetici, lidé s HIV/AIDS, onkologičtí pacienti, ale dokonce i alkoholici.

Obrázky: informarexresistere, express