Jaterní encefalopatie: jak se projevuje, léčí a proč je nebezpečná

Jaterní encefalopatie nastává v momentu, kdy dotyčný má již těžce poškozená játra a v těle se hromadí toxiny. Primárním projevem onemocnění je tak poškození mozku a jeho snížená funkce. Jaterní encefalopatii může rozdělit na akutní a chronickou. V nejzazších a nejtěžších případech může u lidí s tímto onemocněním docházet i k změněnému vědomí a upadnutí do kómatu.

Jaké jsou druhy jaterní encefalopatie?

Rozlišujeme několik druhů tohoto onemocnění:

  • Akutní jaterní encefalopatie: vyvine se hlavně u lidí, kteří prodělali virovou hepatitidu (žloutenku), nebo je častá u lidí s takzvanou toxickou hepatitidou (expozice alkoholu, chemikálií, drog). Vzácně se také akutní jaterní encefalopatie vyskytuje u jedinců s Reyovým syndromem (hlavně u dětí). Ve všech případech může docházet k otokům mozku, zánětům jater a také fatálnímu selhání jater.
  • Chronická jaterní encefalopatie: může být trvalá, nebo opakující se. Tito lidé vyžadují nepřetržitou léčbu, která zabraňuje zhoršení stavu a rozvoji příznaků. Opakující se onemocnění vede až k jaterní cirhóze, či zjizvení jater. Trvalé případy jaterní encefalopatie se vyskytují velice vzácně a projevují se především neurologickými poruchami, jako jsou záchvaty, poranění míchy.

Příznaky jaterní encefalopatie

Mezi symptomy středně závažné jaterní encefalopatie můžeme zařadit: změny osobnosti, zhoršenou koncentraci, obtížné myšlenkové procesy, potíže s psaním a pomalé pohyby rukou, zmatenost, zapomnětlivost. Pokud jedinec trpí těžkou jaterní encefalopatií, projevuje se to: zmateností, ospalostí až letargií, úzkostmi, záchvaty, těžkou poruchou osobnosti, únavou, zmatenou řečí, třesem rukou, pomalými pohyby. Pakliže u někoho zpozorujete tyto příznaky, ihned kontaktujte lékaře.

Co přesně jaterní encefalopatii způsobuje?

Přesná příčina vzniku jaterní encefalopatie není známá. Má se ale za to, že hlavní příčinou je nahromadění toxinů v krevním řečišti. K tomu dochází v momentu, kdy játra nefungují tak, jak mají. Jaterní encefalopatii mohou vyvolat tyto stavy: infekce, nebo pneumonie, onemocnění ledvin, hypoxie, pooperační stavy a úrazy. Taktéž může zapříčinit toto onemocnění vysoký příjem bílkovin v potravě, léky potlačující imunitu, barbituráty, benzodiazepiny, diuretika.

Jak se jaterní encefalopatie diagnostikuje?

Než lékař stanoví diagnózu, je zapotřebí, aby nemocný absolvoval: krevní testy (kompletní krevní obraz, tj. vyšetření krevních destiček, červených a bílých krvinek). Dále je zapotřebí, aby byl jedinec vyšetřený zobrazovacími metodami (MRI, CT mozku). Jaterní encefalopatie má pět fází, kdy poslední z nich je již charakterizovaná těžkým kóma.

Jak léčit jaterní encefalopatii

Mezi léčební postupy patří: omezení konzumace potravin s bílkovinami, nedoporučuje se jíst ani ryby, drůbež, vejce, červené maso. Lékař rovněž předepisuje antibiotika. V těžkých případech je nutné nasadit i kyslíkovou terapii.

Fotografie: Depositphotos