Je upouštění větrů před partnerem na místě? Jedná se o ožehavé téma, u kterého se názory odborníků značně liší

Fotografie: Depositphotos

Upouštění větrů je jedním ze základních tělesných procesů, jehož prostřednictvím se z těla uvolňují plyny vznikající při trávicích procesech. Vzhledem k nevábnému zvuku i aromatu, se řada lidí obává upouštění větrů před svými partnery. Zjistěte, zda byste měli své přesvědčení změnit.

Intimní partnerský vztah postupem času přejde ke sdílení opravdu všeho včetně nepříjemných tělesných projevů, mezi které patří také upouštění větrů, které je ovšem nezbytnou součástí trávení, zvláště obsahuje-li strava člověk ve velké míře rostlinné složky, a není možné se mu vyhnout.

V začátcích vztahu se obvykle oba partneři v této oblasti snaží vypadat co nejlépe, a tyto pochody si nechávají až na chvíle, kdy budou sami, s prohlubováním intimity však dané tabu vymizí. Pokud ovšem některý z partnerů není schopen ani po dlouholetém vztahu před tím druhým upouštět větry, může to poukazovat na patologický problém a vztahu obvykle neprospívá. Ani odborníci se však v názorech na správnost upouštění větrů před partnerem neshodují.

Fotografie: Freepik

Názory na upouštění větrů před partnerem

Obecně je přijímán názor, že upouštění větrů před partnerem je určitým krokem vpřed v rámci upevňování a prohlubování vztahu. Kromě toho však může být také velmi prospěšné pro vaše zdraví. Názory na to, jak k problematice upouštění větrů přistupovat se mezi zástupci odborné veřejnosti přiklánějí spíše k pozitivnímu hodnocení, existují však také studie podporující opačné vnímání.

Strach z upouštění větrů před partnerem

Někteří lidé mají z tělesných projevů obecný strach, který je v nich zpravidla zakořeněn již od dětství. Od určitého věku je dětem totiž vštěpováno výchovné pravidlo, že upouštění větrů na veřejnosti je nevhodné a nemorální a řada z nich si toto pravidlo přetvoří do názoru, že to platí pro upouštění větrů před kýmkoliv.

Některé rodiny navíc toto pravidlo dodržují v rámci domácnosti – u dětí se tak může vyvinout přesvědčení, že se jedná o něco nechutného, co by měly realizovat jenom o samotě, které si přenáší i do dospělosti. Do určité míry to nemusí být problém, je řada věcí, které provádíme v soukromí (například intimní hygienu či vylučování).

Pro vztah to ovšem může být likvidační zejména v případě, že se tohoto pravidla drží pouze jeden z partnerů. Nejlepším krokem je tak zbavit se strachu a vyzkoušet, jak se budete cítit.

Fotografie: Freepik

Kdy může být upouštění větrů v nepořádku

Ve zdravém partnerském vztahu se obvykle problematikou upouštění větrů lidé nezabývají, jelikož žijí na vysoce intimní úrovni. Podle některých studií dokonce vede tento akt k lepšímu sexuálnímu životu, jelikož možnost beze studu si před partnerem ulevit znamená, že přijímá vaše tělo se všemi jeho aspekty.

Pokud je naopak jednomu z partnerů upouštění větrů toho druhého nepříjemné a on to přesto provádí, může to pro toho druhého být výrazem neúcty vůči jeho přání. V takovém případě může sice zdravé upouštění větrů být důvodem k rozchodu. S ohledem na toto téma je tedy ve vztahu nejdůležitější komunikace – partneři si jednoduše musí ujasnit základní pravidla, která se problematiky týkají.

Fotografie: Freepik

Zdravotní výhody upouštění větrů

Jak se ovšem podle některých výzkumů ukazuje, upouštění větrů nemusí být výhodné pouze pro toho, kdo plyn uvolňuje. Člověk, který pravidelně vdechuje partnerovi větry tím může posílit svou imunitu i celkový zdravotní stav. Větry se totiž skládají z různých plynů, z nichž je pro zdraví velmi prospěšný sirovodík, jež je velmi účinný jako prevence stárnutí buněk, ale může pomáhat také v boji s jinými nemocemi (například s problémy kardiovaskulárního systému).

V partnerských vztazích, kde se partneři před sebou nestydí upouštět větry, tak lze předpokládat nejen větší intimní spojení a zdravý sexuální život, ale také vyšší imunitu a lepší zdraví i kondici obou partnerů. Není to dobrý důvod zbavit se předsudků a začít před partnerem upouštět větry?

Zdroj: Huffpost