Jednoduchý test odhalí, jestli ovládáte základy neverbální komunikace ve vztahu. Může o vás prozradit i to, co rozhodně nechcete

Fotografie: Depositphotos

Možná jste netušili, že význam neverbální komunikace čili řeči těla je výrazně větší než té verbální. Zjistěte, jak tuto důležitou složku komunikace ovládáte.

Podle psychologů význam neverbální komunikace mnohonásobně převyšuje význam té verbální. Zatímco slovy sdělujete pouhých 7 % informací, za pomoci řeči těla jich předáváte téměř 70 %. Obecně se neverbální komunikace dělí na paralingvistické prostředky (rychlost mluvy, hlasitost, intonace, rytmus, barva hlasu apod.) a extralingvistické prostředky (mimika, haptika, posturika, proxemika či gestika), které se navzájem doplňují. Pokud ji ovládáte, dokážete kupříkladu rozpoznat zájem opačného pohlaví.

Vyzkoušejte test, jenž ukazuje, jak dobře ovládáte řeč těla

Možná jste se ve svém životě již ocitli v situaci, kdy jste odhadovali, zdali po vás objekt vašeho zájmu touží stejnou měrou jako vy po něm. V případě, že ovládáte alespoň základy neverbální komunikace, je velmi pravděpodobné, že jste situaci vyhodnotili správně.

Pokud si chcete své schopnosti ověřit, vyzkoušejte následující test. Na obrázku níže jsou zobrazeny tři ženy a jeden muž. Váš úkol je určit, se kterou ženou má muž zájem navázat romantický vztah.

Fotografie: CanvaPhotos

V situacích, kdy se o jednoho muže zajímá více žen, není vždy snadné zjistit, zdali má i on o některou z nich upřímný zájem. Nejlepším řešením je proto sledovat řeč jeho těla. Pokud muž některé ženě vyjadřuje náklonnost, můžete pozorovat některé z těchto projevů – má lehce pootevřená ústa, pohrává si se svými vlasy, lehce povytahuje obočí, sedí čelem k ženě, kterou si namlouvá, dává si obě ruce do kapes či ke své vyvolené natáčí špičky svých bot.

Na základě výše uvedených příkladů řeči těla je zřejmé, že muž na obrázku má upřímný zájem o třetí ženu. Jednak je k ní otočený čelem a jednak k ní směřují špičky jeho bot. Ruce, které má schované hluboko v kapsách a lehce pootevřená ústa rovněž poukazují na zájem, který o tuto ženu má.

Ženy a muži mají jinou řeč těla

Řeč těla je nicméně vcelku složitou oblastí komunikace a celá řada z vás při jejím „čtení“ chybuje. Kupříkladu v oblasti milostných vztahů nestačí, abyste u muže či u ženy vypozorovali jeden signál, který by mohl svědčit o jejich upřímném zájmu.

Takové signály by podle odborníků měly být nejméně tři. A aby to nebylo tak jednoduché, muži i ženy využívají ve stejných situacích jiné projevy neverbální komunikace.

Fotografie: Freepik

Tedy, zatímco mužův zájem o jeho partnerku rozpoznáte, pokud povytahuje obočí, pohrává si se svými vlasy, rozšíří se mu zorničky či nosní dírky, má lehce pootevřená ústa, upřímně se usmívá či sedí (stojí) čelem k objektu svého zájmu, u žen je to jiné. Je-li žena postavena před objekt svého milostného zájmu, často u ní můžete pozorovat následující neverbální projevy.

Fotografie: Freepik

Kupříkladu si pohrává se svými vlasy, dotýká se různých částí svého těla, odhaluje krk či podpaží. Také nedokáže najít správnou pozici k sezení či si prsty podpírá bradu. Ženy, které jejich protějšek skutečně zaujal, rovněž kopírují jeho gesta (například se napijí, když se napije on) či vyhledávají častý oční kontakt. Nicméně dobrou zprávou je, že ačkoliv většina z vás není odborníky na řeč těla, podvědomě ji dokážete rozluštit. Zájem o svoji osobu tudíž bezpečně poznáte.

Zdroj: Indeed

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]