Konkrétní způsob překřížení rukou prozradí mnoho o vaší osobnosti a charakterových vlastnostech

Fotografie: Pixabay

Lidé využívají ke komunikaci i svůj postoj nebo gesta. Pokud někoho neznáte a chtěli byste o něm vědět více, podívejte se na to, jak si nejčastěji překříží ruce. Dost možná zjistíte i něco důležitého.

V životě byste měli vědět o sobě i o jiných lidech, jací jsou. Ke zjištění těchto informací vede mnoho cest. Tou nejjednodušší je osobní seznámení s danou osobou, komunikace a společné trávení volného času. Jestliže se raději držíte stranou a jste tichým člověkem, máte možnost nepozorovaně sledovat chování a reakce člověka, který vás zajímá. Zaměřte se například i na to, jak si překříží ruce. Z tohoto postoje lze poznat mnoho věcí, jako je například typické chování nebo špatné a dobré vlastnosti.

Pravou ruku máte položenou na levé paži

Lidé, kteří si takto pokládají ruce, mají velice kreativní mysl a mohou dosáhnout neuvěřitelných věcí. Jestliže patříte mezi ty, kteří si takto překříží paže, máte otevřenou mysl pro všechno a neustále pracujete s myšlenkami. Chcete objevovat nové věci, abyste se zlepšovali ve svých znalostech. Máte velice kladnou vlastnost, kterou je flexibilnost. Díky tomu se snadno přizpůsobíte každé situaci. V případě, že je potřeba něco udělat, nemyslíte nikdy na to, proč to nejde, ale spíše se zaměříte na prostředky, jak daného cíle dosáhnout.

Fotografie: Pixabay

Jste člověkem, který si jde tvrdě za svým a každou překážku se snaží překonat. Vždy víte, jaké vás čeká riziko a pokud si jste jisti, že něco nezvládnete, necháte to byt. Nejste totiž naivní a vždy si vše promyslíte. V hlavě si vymýšlíte strategii a plány, abyste následně nedělali zbytečné chyby.

Při jednání s jinými osobami jste soucitní a starostliví. Vždy se snažíte pomoc a pokud je někdo v těžké životní situaci, vzdáte se všeho, jen abyste pomohli. Je na vás spolehnutí a toho si na vás ostatní velice váží.

Levá ruka překrývá pravou

Při jednání s ostatními máte schopnost odhadnout, co si asi myslí. Vaše emoce máte zvládnuté a dokážete se ovládat v každé situaci. Téměř nikdo vás nerozhodí, protože se umíte ovládat. Vůči chybám druhých jste tolerantní a nikoho neodsoudíte jen tak. V životě chcete klid a odmítáte nespravedlnost, protože máte rádi, když se každý může svobodně vyjádřit. Často dokážete ostatní motivovat a přimět je k tomu, aby si více věřili. Nejste soutěživý typ a chcete dobro pro každého.

Fotografie: Pixabay

Každou rukou se držíte té druhé

Ti, kteří si takto zkříží ruce jsou velice citliví. Díky tomu, že znáte své silné stránky, dokážete s nimi pracovat a dosáhnout životních úspěchů. Působíte na druhé klidným dojmem a ostatní se ve vaší společnosti cítí příjemně a bezpečně.

Někdo by o vás mohl říct, že jste spolehlivý a nesobecký člověk. Pokud se vám kdokoliv svěří se svým problémem, dokážete se vcítit do jeho situace.

Fotografie: Pixabay

Tato empatie vám pomáhá k tomu, abyste jim poradili od srdce. Na cizí lidi působíte uzavřeně a arogantně. Pravdou je, že se vyhýbáte toxicitě druhých a raději pomáháte těm, kteří jsou pro vás více důležití. Problémy ostatních velmi prožíváte, ale přesto se snažíte, aby to na vás nebylo poznat. Jste velmi srdečný člověk a nechcete, aby se vaši přátelé trápili.

Zdroj: VeryWellMind

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]