Chtěl vyřešit záhadu mizejících slepic. Když doma zboural zeď, zjistil, že za ní žilo 20 000 lidí

Podzemní město v Turecku
Fotografie: Freepik

Neuvěřitelnou náhodou se podařilo objevit naprosto ojedinělý archeologický nález. Když muž boural zeď svého sklepa, objevil vchod do obrovského podzemního tunelu.

Nikdo o něm neměl nejmenší tušení. Po dlouhou dobu bylo toto podzemní město zapomenuto. V roce 1963 však jeden z obyvatel města zjišťoval, kam mizí jeho slepice. Všiml si, že ve sklepě ve zdi je malý otvor, do kterého mu utíkala kuřata, zpátky už se však nevrátila. Když se rozhodl tuto záhadu prozkoumat, našel něco naprosto nečekaného.

Za zdí sklepa byl další prostor

Za sklepní zdí se totiž nacházela malá místnost, za ní byl tunel a další místnost. Později se ukázalo, že tento muž našel vchod do rozsáhlého podzemního komplexu Derinkuyu v tureckém regionu Kappadokia. Jeho rozlehlost je naprosto unikátní. Město mohlo pojmout v době užívání až 20 000 osob. V některých místech má komplex až 18 pater a je vybudován tak, aby zde lidé mohli dlouhodobě přežít.

Nechybí tu proto větrací šachty, které zajišťovaly dobrou cirkulaci vzduchu. Mnoho místností také sloužilo jako sklad potravin. Ale byly tu i místnosti sloužící jako kaple, stáje, kuchyně a našly se tu také zachovalé lisy na víno a olej. Takto velký prostor mohl vzniknout především proto, že byl vybudován v sopečném popelu. Ten je na jednu stranu dost měkký, aby se v něm dalo bez větších problémů hloubit tunely, ale zároveň dost pevný, aby se nepropadal.

Lidé se zde ukrývali před nájezdníky

Dodnes není zcela zřejmé, jak toto podzemní město vzniklo. Jisté je, že je tu už mnohá staletí. Předpokládá se, že jej vybudovali původní obyvatelé, Frygové, a to už v 8 st. př.n.l. S určitostí se ví, že jej využívali lidé jako útočiště před nájezdy muslimských Arabů během byzantsko-arabských válek v letech 780-1180 n.l. Poslední zmínky o tom, že ve městě žili lidé pocházejí ze začátku 20. století. Tehdy se tu z času na čas ukrývali křesťané, před občasnými masakry.

Při rekonstrukci domu si všimli podivnosti na dřevěné podlaze. Pod ní objevili tajný krytý bazén

Po vysídlení všech posledních křesťanů do Řecka, v roce 1923, se na tento rozsáhlý komplex jakoby úplně zapomnělo. Nezůstaly tu žádní pamětníci, kteří by na takový unikát upozornili. Znovu objeven tak byl až po desítkách let, díky muži, který hledal své slepice.  Od roku 1969 byl komplex částečně zpřístupněn i veřejnosti.

V Turecku není budování podzemních měst ojedinělé. Nachází se jich tu více než 200, ovšem Derinkuyu svou velikostí vyniká. Toto prvenství mu však brzy nejspíš vezme nedávný nález podzemního komplexu Matiate. Město bylo objeveno v roce 2020 a stále probíhají odkrývací práce. Předpokládá se však, že toto město je mnohem větší i hlubší a mohlo jej obývat až 70 000 lidí.

Zdroj: Megasvet

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]