Nevěsta před svatbou tajně vykrmovala své družičky. Důvod, který ji k tomu vedl, je zarážející

Fotografie: Freepik

Svatební obřad je pro ty, ze kterých se stane nevěsta, událostí, na kterou v životě nezapomenou. Očekávání od tohoto památného dne jsou tak logicky vysoká. Nevěsty si zcela přirozeně přejí vypadat krásně, působit elegantně a sebevědomě zároveň. Přípravy se tak častokrát nesou v duchu nervozity a obav, které mohou vést k dosti neobvyklým krokům, ve kterých se nezřídka kdy objeví i žárlivost či manipulace.

Existuje řada případů, kdy se nastávající nevěsty uchýlí k trikům, jež jsou za hranicí slušnosti. V posledních letech se objevila nová praktika, jež vzrostla na popularitě natolik, že si vysloužila pozornost médií.

Hra o pozornost

Psychologové poukazují na častý jev, kdy se zvýšeným napětím a nervozitou dochází k odhalování negativních vlastností, jež bývají za běžných okolností potlačovány. Již pouhé pomyšlení na svatbu a s ní spojené bytí ve středu pozornosti vede některé ženy do extrémů v podobě touhy po výjimečném vzhledu, a to na úkor ostatních zúčastněných, nejčastěji družiček.

Právě družičky jsou nejčastěji vnímány jako konkurence nevěsty. S tímto vědomím se některé z nich uchylují k jejich „vykrmování“, kdy jim nenápadně podstrkují nápoje s vysokým obsahem kalorií.

Nejsnazší způsob, jak toho docílit, spočívá v přidání běžně dostupného proteinového prášku. Jelikož jsou družičkami zpravidla příbuzné či blízké kamarádky nevěsty, není nic složitého přidávat tento prášek do jejich jídla či pití dlouhodobě.

Fotografie: Pixabay

Přiznání praktik, jež jsou stále častější

K tomuto nekalému postupu se přiznala i Penny, mladá žena, která v rámci příprav na svou svatbu začala připravovat také trojici svých sester  družiček. Jen tedy trochu jiným způsobem. Aby zajistila jejich příbytek na váze, pozvala je do domu svého snoubence, kde započala jejich vykrmování.

Do řady pokrmů, kterými své vlastní sestry hostila, přidávala proteinový prášek, jehož dávky postupně zvyšovala. Jejich důvěru se přitom snažila získat rádoby hubnoucí kúrou, v rámci které je nechala pít džusy obsahující až trojnásobek běžné dávky proteinového prášku.

Co ji k tomu vedlo? Dle svých slov se již od dětství oproti svým sestrám cítila jako ošklivé káčátko. Proto se rozhodla, že alespoň ve svůj velký den bude ona tou krásnou, přitažlivou sestrou. Aby svoji převahu podtrhla, vybrala svým družičkám nevzhledné šaty.

Důvod? Komplex méněcennosti

Jaká je příčina tohoto počínání? Podle názoru psychiatrů se jedná o nízké sebevědomí. To může mít celou řadu důvodů. Největší roli ve vnímání sebe sama hraje zejména období dětství. Přístup rodičů je v tomto ohledu klíčový. To, jak jednají s dítětem i se sebou navzájem pak takto vychovávaného jedince přímo ovlivňuje po zbytek života.

Jakékoliv ponižování v takto křehkém věku, jímž dětství i dospívání bezesporu je, se tak může promítnout do vztahu nejen k sobě sama, ale také k ostatním lidem. Právě v této oblasti se při nedostatku sebevědomí může objevit žárlivost – emoce vedoucí k odcizení a nepochopení. Emoce, které v již tak dosti rozdělené společnosti staví další bariéry.

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]