Nostradamova proroctví pro rok 2022. Podle jeho slov nás čekají čtyři zásadní události

Fotografie: Depositphotos

Slavný lékař, věštec a astronom je považován za nejvýznamnějšího proroka posledního tisíciletí. Pro nadcházející rok byly objasněny některé z jeho nejtajuplnějších předpovědí.

Podle věštců by mohl být rok 2022 ještě horší než ten minulý. I nejproslulejší z proroků, francouzský astrolog Michel de Nostredame, známý jako Nostradamus, předpovídá několik znepokojivých událostí. Tento prorok se narodil v roce 1503 a zemřel v roce 1566 a byl autorem proroctví, která se zřejmě naplnila v průběhu staletí. Seznamte se s jeho čtyřmi znepokojivými proroctvími pro nadcházející rok 2022.

Co nás čeká tento rok

Věštec Nostradamus vydal v roce 1555 rukopis známý jako „Les Prophéties“ neboli „Astrologické století“. V jazyce plném hádanek napsal předpovědi, které jsou mnohým známé. Nedávno uplynulo 455 let od Nostradamovy smrti. Z tohoto důvodu si mnoho lidí našlo čas, aby si jeho proroctví prošli. Takto byla interpretována některá proroctví pro nadcházející rok.

Fotografie: Pixabay

1. „Pod opačným babylonským klimatem bude velké bez vylití“

Mezi možnými Nostradamovými proroctvími pro rok 2022 je toto velmi znepokojivé. Výraz „za opačného babylonského klimatu“, který mnozí vykládají jako globální oteplování, se zdá být docela nápadný. Tato věta zřejmě poukazuje na znepokojivé důsledky klimatických změn. A také jde zřejmě o něco, co má co do činění s táním pólů. Nemělo by se zapomínat, že otázka klimatu se ve světě obrátila vzhůru nohama.

2. „Posvátné chrámy římské doby zavrhnou základy svého založení“

Toto proroctví bylo interpretováno v souvislosti s oddělením Spojeného království od Evropské unie. Neměli bychom zapomínat, že Londýn založili Římané (kontinentální mocností byl Řím), a nyní se odděluje od Evropy. Zdá se, že toto rozdělení bude mít větší důsledky, než se očekávalo. Až do začátku 21. století patřila monolitická ekonomika Evropské unie k nejvýznamnějším. Nyní se zdá, že nebude schopna konkurovat Číně a zbytku Asie.

Fotografie: Freepik

3. „Náhlá smrt první postavy bude změněna a do jejího království bude dosazen jiný“

Předpověď, která vypadá docela jasně: náhle zemře důležitá postava (první postava). Na její místo „dosadí jiného do jeho království“. Mezi Nostradamovými proroctvími je toto vždy jedno z nejznepokojivějších. Existují dva klíče: „první postava“ a „království“. Je intuitivní, že v některé monarchii zemře „premiér“. Tento systém existuje v zemích, jako je Anglie, Kanada, Holandsko, ale i v mnoha dalších.

Fotografie: Depositphotos

4. „V okolí velkoměsta budou vojáci ubytováni v táborech na předměstích“

Mnozí věří, že „Velké město“ je New York (Big Apple). Nostradamus však možná ukazuje na jiná města. „Velká a důležitá“ města jsou dnes Londýn, Tokio, Peking nebo Paříž. Město velké a důležité bude zřejmě obsazeno armádou. Možná to nebude válka, ale kvůli pandemii budou vojáci toto místo kontrolovat a vynutí si vytvoření izolačních táborů.

Zdroj: Bioguia, History

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]