Obrázek skrývá optický klam, který ne každý zvládne odhalit

Na internetu je k nalezení mnoho obrázků, které se na první pohled jeví zcela jinak, než jaké jsou ve skutečnosti. Jedná se o takzvaný optický klam, které už po světě zamotaly kdejakou hlavu. Pokud se na daný objekt člověk zodpovědně a trpělivě soustředí, je možné odhalit pravdu. K jejímu zjištění je potřeba disponovat i určitou mírou citlivosti a vnímavosti. Lidí, kteří jsou schopní většinu optických klamů rozpoznat není mnoho.

Nejen malovaná pláž s domkem

Pokud se zadíváte na tento obrázek s malovaným domkem a pláží, může se vám zdát zcela obyčejný. Vidíte pouze skalní útes a na něm jakési obydlí, dvě lodě na modrém moři a v popředí nejspíš kámen s malým stromem. Nezapomeňte však, že se jedná optický klam a vše co vidíte na obrázku může vyobrazovat i něco jiného. Na malované pohlednici lze totiž spatřit i následující:

  • druhé dno
  • až čtyři druhy zvířat

Našli jste?

Jen nepatrnému množství lidí se podaří najít na obrázku druhé dno a jednotlivé druhy zvířat, jako jsou třeba netopýr, nebo pelikán. Zkuste se na obrázek plně soustředit a jistě objevíte i zbylé dva druhy záhadně ukrytých zvířat. Přejeme mnoho štěstí při hledání!

Co je optický klam?

Optický klam je jakási iluze, vnímání daného jevu zkresleným dojmem. Dochází v podstatě ke sporu v tom, co vidí oko a jak to interpretuje mozek. Zrakové vjemy jsou totiž zhodnocovány a zpracovávány v naší mozkové kůře. Ta nám dá následně signál o tom, na jaký předmět se díváme. Dochází k uvědomění si objektu a jeho popsání.

Jedním z nejznámějších přírodních optických klamů je například fata morgána. Původ názvu tohoto jevu je přisuzován údajně nevlastní sestře krále Artuše. Takzvaná fata morgána vzniká v důsledku teplotní inverze, kdy ve vzduchu spatřujeme zrcadlící se objekty, které jsou velmi vzdálené. Mezi další druhy optických klamů můžeme zařadit i Penroseův trojúhelník, dále různé iluze prostoru, barev, perspektivy, obrazců, pohybu a tvaru.