Osudová náhoda zachránila klisně život a otevřela jí konečně dveře k lepšímu životu. Její reakce na svobodný život rozhodně stojí za shlédnutí

Fotografie: Depositphotos

Pro některé lidi jsou zvířata jen další věcí, kterou mohou využít dle svých představ. Podobně krutý život si prožila i klisna Joanie, již před jatky zachránila až osudová náhoda.

Většina hospodářských zvířat končí svůj život na jatkách. Tato realita je smutná, ale bohužel většinovou společností přijímaná. Poté, co zvířata poslouží svému účelu, je jejich původní majitel buď prodá někomu jinému, nebo je odvede na jatka. Zde za ně dostane určitou sumu, s níž odchází domů. Obdobný osud čekal i klisnu Joanie, která prožila zajímavý, avšak velmi tvrdý život. Ale byla to právě snaha ze zvířete získat co nejvíce, co mu nakonec zachránilo život.

Za těžkou práci přišel místo odměny trest

Klisna Joanie prožila svůj dosavadní život u dvou pánů, z nichž byli oba velmi špatní. Místo, aby ji ocenili za těžkou práci, kterou pro ně vykonávala, odměnili se jí jen prodejem dále. První majitel Joanie trénoval pro tzv. klusácké dostihy. Při nich je kůň zapřažen do tzv. sulky (jakýsi vozík) s jezdcem a závodí s ostatními koňmi ve speciálních dostizích, při nichž ovšem smí jen klusat. Přechod do rychlejšího cvalu je zakázaný (cválat může maximálně jednou za závod a maximálně 100 metrů).

Fotografie: Pixabay

V momentě, kdy byla Joanie příliš stará, aby se účastnila dalších závodů, ji první majitel bez váhání přeprodal dále. Druhý majitel využíval Joanie pro těžkou práci, kdy musela tahat vozík s velmi těžkým nákladem.

Vysoké pracovní nasazení se na klisně brzy podepsalo – začala ztrácet hřívu, místy jí olysala srst a celkově působila pohuble a zuboženě. Ovšem zaslouženého odpočinku se jí nedostalo ani v momentě, kdy přestala na práci stačit. Místo toho ji druhý majitel vzal do aukční síně a pokusil se ji prodat na jatka.

Osudová náhoda zachránila klisně život

V aukční síni se však stalo něco nepředstavitelného. Zrovna v ten den jí procházel Jamie Castano – zakladatel organizace Freedom Farm Animal Rescue. Snažil se sehnat dostatek fotografií a videomateriálu, aby mohl veřejnost poučit o osudu těchto zvířat. Pak si ovšem všiml Joanie, která na svém krku měla vytetované číslo 25. Právě toto číslo přimělo Jamieho věřit, že toto setkání bylo osudové. (On sám má vytetované číslo 25 na ruce jako vzpomínku na zesnulého strýce.)

Fotografie: Pixabay

Když si Jamie začal prohlížet klisnu zblízka, zjistil, že je značně zmrzačená. Kromě olysalé srsti, vypadané hřívy a odřenin dostala (ještě jako dostihový kůň) do nohou speciální injekce kyseliny, které pomáhají znecitlivit danou oblast, a tak mohou koně podávat lepší výkony.

Obvykle bývá maximální počet vpichů 5, avšak Joanie jich měla na každé noze 18. Vzhledem k jejímu stavu se Jamie rozhodl okamžitě jednat – na sociálních sítích sdílel její fotografie s prosbou o příspěvek na její koupi.

Prosba se rozšířila napříč internetem a za chvíli měl Jamie dost peněz na to, aby mohl klisnu před dalším utrpením zachránit. Joanie tak konečně dostala šanci na spokojený život, který si tvrdě odpracovala. Hned, jak ji Jamie přivezl do nového domova, začala Joanie zářit radostí. Okamžitě si lehla do trávy, válela se v ní a užívala si nově nabytou svobodu.

Téměř až hmatatelné štěstí živého tvora utvrdilo Jamieho v tom, že udělal dobře. Poté, co ji vyšetří veterinář a absolvuje povinnou karanténu (kvůli možným nemocem), se přidá k ostatním zvířatům.

Zdroj: Djurbibeln

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]