Která z těchto žen před vámi něco skrývá? Vyzkoušejte tuto hádanku z přijímacích testů na policejního detektiva

test ženy

Řeč těla označuje neverbální signály, které všichni používáme ke komunikaci s ostatními. Tyto signály tvoří velkou část naší každodenní komunikace. 

Způsobem, jakým sedíme, jakým pohybujeme rukama, jakou rychlostí mluvíme, zda navazujeme oční kontakt, atd., můžeme vyjádřit řadu různých pocitů, včetně hněvu, útěchy, pohody, úzkosti a trápení. Můžeme vyjádřit celou řadu různých pocitů, včetně hněvu, útěchy, nervozity, síly a dalších. Říká se, že řečí těla můžeme vyjádřit i své bohatství a společenské postavení. Následující test řeči těla má být pouze zábavný. Poznáte, když před vámi někdo něco tají?

Kdo vám lže?

Řeč těla je silným nástrojem, kterým můžeme vyjádřit své emoce, myšlenky a nálady. Tyto nevědomé gesta a pohyby těla mohou naznačovat skryté emoce a názory, které nemusí být vyjádřeny slovy. Psychologický test řeči těla využívá těchto pozorování, aby poskytl vhled do emocionálního stavu a osobnosti jednotlivce. Tento test může být užitečný pro různé účely, jako je například zlepšení vztahů nebo komunikace. Prohlédněte si obrázek níže a poznejte, která žena má tajnosti. Pod obrázkem najdete odpovědi.

test ženy

Žena č. 1

Poloha dlaně může být silným ukazatelem, jak se daná osoba cítí a co by chtěla sdělit. Otevřená dlaň je považována za známku otevřenosti a upřímnosti. To znamená, že tato osoba je ochotna přijmout informace a být přímočará v komunikaci. Zatímco někteří lidé mohou využívat řeč těla záměrně, většina z nás tuto formu komunikace využívá automaticky a nevědomky. S ohledem na tento fakt můžeme říci, že daná žena pravděpodobně neklame.

Žena č. 2

Řeč těla dané ženy ukazuje, že je velmi opatrná a podezřívavá. Nervózní tiky, jako je třesení nohou nebo házení pohledem, mohou být ukazatelem toho, že daná osoba není úplně upřímná a může být připravena lhát nebo podvést. Tyto tiky bývají spojeny s napětím a stresem a mohou naznačovat, že daná osoba skrývá nějakou informaci. Proto je důležité být opatrný a dávat pozor na řeč těla této ženy.

Žena č. 3

Jedná se o ženu, která je velmi zaujatá komunikací a ukazuje vysoký zájem o rozhovor. Je přirozeným posluchačem, který váží si každého slova, které mu řeknete. Její zájem o konverzaci je zřetelný z jejího gesta, kdy si opírá bradu o ruku. Tímto způsobem jasně ukazuje, že je plně soustředěna na vaše slova a že jí na nich záleží. Tento gesto naznačuje, že je připravena naslouchat a být vážným posluchačem.

Žena č. 4

Její řeč těla výrazně naznačuje, že má tendenci lhát. Odborníci v oboru řeči těla si všimli, že když si někdo zakrývá ústa rukou, je to často znamením toho, že tuto osobu něco tají nebo že nelze plně důvěřovat tomu, co říká. Z toho plyne, že pokud vidíte tuto gestikulaci, je vhodné být opatrní a věnovat pozornost dalším znakům řeči těla, abyste získali plnější obrázek o situaci.

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*