Rozdíl mezi mrtvicí, infarktem a zástavou srdce

Fotografie: Depositphotos / Edit

Většina srdečních onemocnění má rozdílné příznaky. Zde se dozvíte, jak je od sebe rozeznat. Tyto informace vám mohou pomoci zachránit život.

Srdeční infarkt a mozková mrtvice jsou onemocnění, která brání průtoku krve. Při mrtvici se krev nemůže dostat do mozku, protože došlo k ucpání nebo prasknutí cévy, zatímco při infarktu se krev nemůže dostat k srdci (nejčastější příčinou tohoto problému bývá krevní sraženina). Obě tyto kardiovaskulární poruchy však mají rozdílné příznaky. Je proto důležité, abyste je od sebe dokázaly rozeznat a věděli jak v případě potřeby zakročit. Tyto informace vám mohou zachránit život. Více prozradila lékařka Elaine K. Luo.

Příznaky srdečního infarktu

Srdeční infarkt je závažné onemocnění, které byste měli řešit okamžitým přivoláním záchranné služby. Mezi jeho nejčastější příznaky patří:

 • Silná bolest na hrudi s pocitem tlaku a nepohodlí
 • Bolest vyzařující do levé paže nebo intenzivní bolest zad
 • Pro infarkt je typický i studený pot a dušnost
 • Ženy mohou také pociťovat nevolnost a zvracení

Pokud na sobě tyto příznaky pociťujete déle než 10 minut, rozhodně byste měli co nejdříve přivolat lékařskou pomoc a objasnit se zdravotníky, zda je potřeba okamžitého zákroku.

Fotografie: Depositphotos

Příznaky mozkové mrtvice

Mozková mrtvice je další závažné onemocnění, při kterém hraje nejdůležitější roli čas. Je proto důležité, abyste zavčasu poznali jeho příznaky a přivolali si lékařskou pomoc. Lékaři doporučují řídit se podle zkratky FAST:

 • F pro obličej: při mrtvici dochází k znehybnění některých částí obličeje. Změny poznáte zejména při úsměvu zasažené osoby.
 • A pro paži: zeptejte se, zda postižený může zvednout ruce nad hlavu. Při mrtvici často pacienti nedokáží zdvihnout obě horní končetiny do vzduchu (jedna zůstává viset).
 • S pro jazyk: požádejte postiženého, aby zopakoval jednoduchou větu. Pokud to nedokáže, pak je pravděpodobně postižený mozkovou mrtvicí.
 • T pro řeč: zkontrolujte řeč postiženého. Pokud je nezřetelná, může se jednat o příznak mozkové mrtvice.

Je velmi důležité, abyste rozpoznali mozkovou mrtvici zavčasu. Pokud tedy máte na sobě nebo na někom jiném podezření, že se potýká s mozkovou mrtvicí, raději co nejdříve zavolejte záchrannou službu.

Fotografie: Depositphotos

Příznaky srdeční zástavy

Srdeční zástava je stejně závažné kardiovaskulární onemocnění, které musí být rozpoznáno včas. Mezi jeho nejčastější příznaky patří:

 • Dušnost (postižený nedokáže dýchat)
 • Postižený ztrácí tep
 • Postižený upadá do bezvědomí

Pokud na sobě pocítíte některý z těchto příznaků, rozhodně co nejdříve přivolejte záchranou pomoc – do doby, než přijede sanitka se zdravotnickým personálem a nebude moci převzít situaci provádějte kardiopulmonální resuscitaci (KPR). Při zástavě srdce přestává srdce bít a je jen otázkou minut, kdy postižený zemře. Pokud tedy na sobě nebo někom jiném rozpoznáte toto onemocnění, rozhodně zakročte včas.

Největší rizikovou skupinou pro vznik srdečního infarktu, mozkové mrtvice a srdeční zástavy jsou ti, kteří se ztotožňují s nezdravým životním stylem, kuřáci a lidé trpící problémy, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka a vysoký cholesterol. Je proto velmi důležité, abyste znali veškeré příznaky těchto závažných onemocnění, na které ročně umírají miliony lidí. Včasná lékařská pomoc vám nebo postiženému může pomoci zachránit život.

Zdroj: Healthline, Healthline