Školní výlet se proměnil v honbu za pokladem. Žáci našli dvě plechové krabice plné peněz v původní hodnotě 250 000 Kč

Fotografie: Vitaly Repin / Creative Commons / Attribution 2.0

Na tento školní výlet nikdy nezapomenou. Sedmnáct žáků 3. a 4. třídy základní školy totiž objevilo poklad, který měl hodnotu několik set tisíc korun.

Tito žáci chodí na pravidelné vycházky se svým učitelem každých 14 dní. Toho dne však netušili, jaký cenný nález na ně čeká. Jeden chlapec si totiž všiml, že v jedné z trhlin ve skále je vložená stará krabička. Když ji pak vytáhli, zjistili, že jsou v ní, v kusu látky, zabalené dvě plechové krabičky. Obě byly plné bankovek.

Prověřovali, zda peníze nepocházejí z trestné činnosti

Bankovky pocházely ze 60. let a měly hodnotu téměř 250 000 Kč. V dnešní době by se však jejich hodnota navýšila na téměř 3 miliony. Žáci ani jejich učitel nemohli věřit vlastním očím. Všichni byli tak nadšení z nalezeného pokladu. Bankovky byli úhledně sepnuté do balíčků a poskládány podle sériových čísel. Vypadalo to, že někdo tyto peníze musel dostat přímo v bance, zdálo se, že ještě nebyly ani v oběhu.

Neuvěřitelný nález pak nahlásili na místní policii a všichni byli nesmírně zvědaví, jestli se podaří zjistit, odkud peníze pocházejí. Šéf policejního oddělení poté sdělil, že začali prověřovat všechny trestné činy a krádeže, které se v tu dobu odehrály, a snažili se některý z případů spojit s nálezem. To se však nepodařilo a zdá se, že peníze z trestné činnosti nepocházejí a někdo si je sem jednoduše schoval.

Majitele ukrytého pokladu se nepodařilo dohledat

Pamětníci vzpomínají, že v těch letech nepanovala vysoká důvěra lidí v banky, a tak si mnoho z nich schovávalo peníze doma. Možná se majitel peněz bál krádeže, a proto své úspory ukryl, podle něj, na bezpečnější místo. Přestože se policii přihlásilo mnoho lidí a tři tipy vypadaly, že by mohly vést k původnímu majiteli, nakonec se nepodařilo poklad spojit s nikým konkrétním. Žáci tak byli nesmírně zvědaví, zda i oni za tento cenný úlovek něco dostanou.

Automaticky podle zákona připadne nálezci 10 %, a to v případě, kdy je znám majitel. Tady se majitele dohledat nepodařilo, a tak se mezi sebou rozdělí nálezce a majitel pozemku, na kterém se poklad nacházel. Škola se tedy s majitelem pozemku spojila a dohodli se, že peníze společně vydraží v aukci. Zisk si pak rozdělí na půl.

Peníze použijí na vybraný projekt pro jejich vesnici

Očekávání byla veliká, staré peníze se mohly vydražit za několik milionů. Konečná částka dosáhla 700 000 Kč. Byla trochu nižší, než se čekalo, ale pro žáky to i tak byla naprostá senzace, když dostali 350 000 Kč. Nakonec se dohodli, že peníze budou použity ve prospěch školy i celé vesnice, protože s takovou částkou se můžete pustit do zajímavých projektů.

Děti stále touto nevšední událostí žijí. Píší o své dobrodružné honbě za pokladem dokonce i knihu. Mají také v plánu uspořádat setkání žáků a rodičů, kde by společně řešili, na co by se vydražené peníze měly použít. Zatím mají několik zajímavých návrhů, ale který z nich nakonec vyberou a uskuteční, se teprve uvidí.

Zdroj: NRK