Slon žijící 50 let v zajetí, se při osvobození rozplakal: Choval se, jako by vstoupil na novou planetu. Ochránci reakci natočili

Fotografie: Sam Haddock / Creative Commons / Attribution 2.0

Slon byl před 50 lety chycen pytláky a od té doby byl držen v zajetí. Za tu dobu vystřídalo nebohé zvíře 30 majitelů. Nakonec se ho však podařilo ze zajetí nadobro osvobodit.

Slon, který se rozplakal, když byl vysvobozen po 50 letech strávených v řetězech, se po téměř osmi letech zotavování naučil znovu důvěřovat. Raju se stal celosvětovým symbolem naděje mezi bojovníky za ochranu zvířat a jeho osvobození vedlo k záchraně 40 dalších slonů před podobně strašlivým týráním. Raju byl 24 hodin denně spoután řetězy s ostny, běžně byl bit a hladověl.

Prošel si hrozným utrpením

Při odvážné půlnoční záchranné akci slona zachránil tým britské a indické charitativní organizace Wildlife SOS, který byl „ohromen“, když Raju plakal, když si uvědomil, že jeho utrpení končí. Fotografie, na nichž pláče, když mu odřezávají řetězy, byly zveřejněny v nedělníku Sunday People a poté se dostaly na titulní stránky novin po celém světě.

Spoluzakladatel organizace Wildlife SOS Kartick Satyanarayan řekl, že se od té doby mnohé změnilo. Řekl: „Konečně se naučil znovu důvěřovat lidem – to je opravdu zázrak. Prošel si tolika utrpeními, že jsme si říkali, jestli je to vůbec možné. Jakmile Raju zjistil, že je v bezpečných rukou, začal nám postupně ukazovat svou osobnost a stal se velmi mírným. Jeho změna byla úžasná. Jeho reakce je nepopsatelná. Shodli jsme se, že se choval, jako by vstoupil na novou planetu. Planetu jménem láskyplný život.“

Fotografie: Piqsels

Dnes má Raju k dispozici pole, po kterém se může volně procházet, může si zde dopřává relaxační prachové koupele, a dokonce má i osobní bazén, v němž se může cákat a hrát si se svou oblíbenou hračkou – obrovskou gumovou pneumatikou. Podle Karticka tím však příběh nekončí. Celý tým nyní pracuje s nebývalým nasazením při pátrání po nemocných a týraných slonech z celé země. Díky podpoře z celého světa se po Rajuově záchraně podařilo charitě zachránit dalších 40 slonů.

Další zachránění sloni

Kartick řekl, že poslední tři slůňata, která zachránili v prosinci, vystihují jejich utrpení. Pari, jež dorazila do sloní nemocnice 1. prosince, zůstala zmrzačená na místě, kde byla desítky let uvázaná v abnormální poloze. Ginger byla pokrytá chemickou barvou a ozdobami z dřevěného uhlí, používanými při svatebních průvodech, ale také k odvedení pozornosti od jejích strašlivých abscesů a ran po hácích. Navíc je slepá, což jí bylo pravděpodobně provedeno záměrně, aby se vydělaly peníze ze soucitu lidí.

Kartick dodává, že je to srdcervoucí. Prožila šedesát let hrůzy. Musí být strašně vyčerpaná. Třetím a posledním zachráněným zvířetem je Lakšmí, které je 25 až 30 let a která je považována za nejhubenější slonici, jaká kdy byla v Indii spatřena. „Je šokující vidět těžce zmrzačenou a vyhublou slonici, jako je Lakšmí – je to jeden z nejhorších případů, jakých jsme kdy byli svědky,“ řekl Katrick

Rajuův osud zasáhl celý svět

Když byl Raju, kterému bylo podle odhadů 58 let, v červenci 2014 zachráněn, „vlastnilo“ ho 27 různých lidí v průběhu pěti desetiletí. Raju byl v té době naživu. Byl z toho vyhublý a zubožený. Byl spoután řetězy s ostny a jeho chřadnoucí tělo neslo četné jizvy a chronické abscesy – bylo to žalostné. Šéf charity, jenž v roce 1995 založil SOS pro divokou přírodu spolu s Geetou Seshamaniovou, říká, že nikdy nezapomene na okamžik, kdy jeho tým Rajua osvobodil.

Týrání na denním pořádku

Odstranění řetězů bylo symbolické. Kromě toho, že Rajua osvobodili, to pro ně znamenalo i velkou odpovědnost dát mu druhou šanci na život. A co se týče slz? Bylo to pro ně všechny neuvěřitelně emotivní. „Nevíme, nakolik je to vědecké, ale vypadalo to, že pochopil, že jsme tu proto, abychom mu pomohli,” dodal.

Kartick říká, že existuje mnoho, mnoho dalších slonů, kteří stále potřebují záchranu a jsou využíváni pro cirkusy, pouliční žebrání, svatby a turistické projížďky. Obává se, že mnoho lidí si stále neuvědomuje, jak brutálně se týrají, aby byli poddajní. Měsíce jsou zbaveni spánku, jídla a vody, pevně spoutáni a biti elektrickými a býčími háky, aby se podřídili. Proces je brutální. Říká se mu „phajaan“ neboli zlomení ducha. Cílem je nahnat zvířeti strach do té míry, že je příliš vyděšené na to, aby se kdy mohlo mstít.

Zdroj: The Dodo