Špatná elektroinstalace v domácnosti je často příčinou tragédie. Tyto maličkosti vám pomohou předcházet vzniku požáru

Fotografie: Freepik

Elektřinu v domácnosti není dobré brát na lehkou váhu. Elektrický zkrat je jednou z nejčastějších příčin vzniku požáru.

Přestože je elektřina neodmyslitelnou součástí našich domácností, stále je potenciálně nebezpečnou pomůckou, která při špatném používání může způsobit katastrofu. Spousta hasičů vám potvrdí, kolik výjezdů měli kvůli vyhořelé elektrice v domě nebo bytě. Proto, abyste mohli podobným nehodám předcházet, rádi bychom vám předali jejich varování. Je dobré pravidelně kontrolovat rozvod elektřiny až k domácím spotřebičům. Prevence vás může uchránit před statisícovými škodami.

Skřípnuté prodlužovací kabely

Pokud budou kabely dlouhodobě stlačovány a nepřirozeně zauzlovány, může dojít k poškození a následnému elektrickému zkratu. Místo, kde je kabel ohnutý, může být natolik zahřáté, že vyvolá požár. Zkontrolujte si proto prodlužovací kabely, jestli nejsou viditelně poškozené, a sice stlačené, ohnuté, skřípnuté. Nejčastěji je na vině nábytek nebo zavřené dveře.

Fotografie: Depositphotos

Pokud si všimnete, že některé kabely jsou poničené, je nutné je odpojit a nahradit novými. Staré pak vyhoďte do příslušného odpadu. Zároveň je dobré prodlužovačky každé dva roky nechat zkontrolovat revizním elektrikářem. Za žádných okolností se nepouštějte do oprav svépomocí.

Pozor na rozdvojky

V tomto případě platí pravidlo „čím starší, tím horší“. Rozdvojky mají podobnou funkci jako prodlužovací kabely akorát s tím rozdílem, že z nich nevedou žádné dráty. Proto se mohou na první pohled zdát bezpečnějšími, ale i ony nesou určitá rizika. Zvláště ty několik desítek staré. Zkrátka a dobře retro rozdvojky vyřaďte.

Pozor byste si měli dát ale i při koupi nových. Vždy se ujistěte, že odpovídají normám. Pokud ano, po zapojení je nijak nepřetěžujte. Vždy dodržujte maximální příkon, který je u zásuvek uveden. V opačném případě rozdvojky zbytečně zatěžujete a rychleji se vám opotřebí, což zvyšuje riziko vzniku elektrického zkratu a tím pádem i požáru.

Jiskřící zásuvky

Občas se může stát, že v zásuvkách zajiskří. V takovém případě je vhodné ihned jednat. Sami ale jen tehdy, máte-li alespoň nějaké zkušenosti s elektřinou. V tomto případě je nutné nejdříve vypnout jističe a poté odejmout plastový kryt a izolovaným šroubovákem dotáhnout svorky. Nejpravděpodobnější příčinou jiskření bývá uvolnění hliníkové elektroinstalace. Pokud se po vašem zásahu nic nezmění a jiskření bude přetrvávat, pak bude zřejmě nezbytné vyměnit zásuvku. Na to už je lepší zavolat odborníka, tedy elektrikáře.

Fotografie: Depositphotos

Zapojení ohřívačů

Ohřívače jsou v rámci zapojení do elektřiny specifické. Může se zdát, že se jedná o spotřebič jako každý jiný, ale v tomto ohledu je pravidlo připojení odlišné. Nikdy jej nezapojujte do prodlužovacích kabelů nebo rozdvojek. Ohřívače musí být přímo ve zdi. Pokud je v zimě používáte často, pořiďte si také detektory kouře k instalaci do vašeho domova. Zároveň je dobré nepoužívat je v blízkosti nábytku nebo koberců. Pokud by se přece jen stalo, že se ohřívač přehřeje, je snazší způsobit požár v blízkosti těchto předmětů.

Zdroj: Goodhousekeeping, The Telegraph

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]