Starožitný kufr vojáka z první světové války skrýval cenný poklad

Rodina z Anglie se pochlubila velmi cenným a starožitným „pokladem“, který ukrýval kufr vojáka z první světové války. Angličané zavazadlo zdědili po Tedu Ambroseovi. Ten bohužel v boji tehdy padnul. Dochovali se jen jeho osobní věci. Po 104 letech se zvídaví lidé odhodlali kufr otevřít. Nestačili se divit, když tak učinili.

Smutný osud vojáka Teda Ambrosea

Ted byl účasten v roce 1916 bitvy u řeky Sommy, která se odehrávala v rámci první světové války. Zde byl vážně zraněn a odvezen do nemocnice. Když se zprávu o zranění muže dozvěděla jeho matka Sarah, ihned spěchala za synem. Avšak bylo již pozdě. Než do nemocnice dorazila, Ted bohužel zemřel. Lékaři ji jen podali kufr s jeho osobními věcmi.

Žena ale byla natolik zdrcená ztrátou svého dítěte, že se neodvážila zavazadlo otevřít. Ukryla ho tedy na půdě. Jak čas běžel, zavazadlo se dostalo do rukou Tedova sestry Margaret a později ho podědil Margaretin syn. Po desítkách let se rodina rozhodla záhadný kufr konečně otevřít.

Obsah starožitného kufru

V kufru Britové nalezli mnoho zajímavých věcí, jako například tabatěrku s cigaretami, dýmku s tabákem, telegram, modlitební knížku, knihu psanou ve francouzštině a také dopisy od Tedova otce. Zavazadlo také obsahovalo řadu vojenských ocenění, které sem umístila později matka mladého vojáka. Mezi věcmi se také nacházela společná fotografie Tedova kolegů, návod na čištění zbraně, a kromě jiného i brož s portrétem Tedova milované partnerky s nápisem „Pán bdí nad tebou i mnou, když nejsme spolu.“

K nálezu starého kufru se také vyjádřil jeden z historiků. Poznamenal toto: „Ted sice nebyl známým válečníkem, avšak byl to prostý mladý hoch, který plnil svou povinnost a chránil čest své země.“

Podrobnosti o bitvě na Sommě

Během první světové války proběhla ve Francii slavná bitva na Sommě. Odehrála se mezi 1. červencem až 18. listopadem 1916. Je považovaná za jednu z nejdramatičtějších bitev, které se kdy odehrály v rámci první světové války. Cílem bylo prolomit německou obranu. Účastni boje byli francouzští, angličtí a němečtí vojáci. Právě zde byl poraněn Ted. Ztráty na životech v této bitvě byly nedozírné.

Francouzi a Angličané přišli o celých 792 000 vojáků a Němci o 538 000. I přes poměrně dlouhé trvání boje a velké ztráty na životech, se spojencům Francie a Anglie nepodařilo německou obranu prolomit. V listopadu ukončilo bitvu nepříznivé počasí a vydatné deště. Ty značně ztížili postup vojsk.

Krátká historická vsuvka na závěr: První světová válka

První světová válka probíhala v letech 1914 až 1918 na území Asie, Evropy i Afriky. Impulsem pro zahájení bojů byl atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este, který s odehrál 28. 6. 1914. Následně na to vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku, což měl být signál odplaty za vraždu arcivévody.

Fotografie: Zen.yandex

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]