Syndrom bohatého dítěte: Závažný problém, o kterém rodiče nemají ani tušení

Fotografie: Unsplash

Pokud jste si mysleli, že syndrom bohatého dítěte odráží finanční situaci rodiny, vyvedeme vás z omylu. Peníze nemusí vždy souviset s tímto syndromem

Syndrom bohatého dítěte se nazývá také ricopatie nebo affluenza a není jen doménou rodičů z bohaté třídy. Jde o touhou po přehnané ochraně, která vede k nevhodnému vzdělání dítěte. Výsledkem je dítě, které v dospělosti nedokáže čelit rozmarům života, protože nikdy nemělo vy zvyku bojovat, aby dosáhlo toho, co chce.

Fotografie: Depositphotos

Rodiče by neměli kompenzovat čas drahými dárky

Rodiny ze střední třídy často vychovávají právě děti s tímto syndromem. Často totiž tráví spoustu času v zaměstnání a absenci dostatku času na své děti kompenzují drahými dárky.

Syndrom bohatého dítěte se poprvé zmínil v 90. letech. Podle odborníků mohou děti s těmito zvláštnostmi vykazovat nezodpovědné chování a také nedostatek empatie. Původem je chování rodičů, kteří své děti zahrnovali dárky, aby vyvážili nedostatek přítomnosti.

Fotografie: Getty Images

Rodiče se často snaží emocionální nedostatky kompenzovat dárky a vykupují tak své svědomí. Proto, abyste poznali chlapce nebo dívku, kteří odpovídají tomuto jevu, existuje několik indikátorů. Tyto děti jsou často znuděné, ačkoli mají k dispozici mnoho předmětů k rozptýlení. Toto chování však nemusí být nutně rozmarem. Je totiž podmíněné rodičem, který dává dítěti různé věci, aby hod uklidnil, případně proto, aby dítě nebrečelo.

Nabízí dárky, pokud se děti dobře chovají

Rodiče dětem dávají dárky za dobré chování nebo za něco, co pro ně udělají. I když darovat něco svému dítěti není ve své podstatě vůbec špatné, mechanické provedení může mít vliv na emoční zdraví dítěte.

Důsledkem může být nedostatečný rozvoj sebeúcty, nedostatek motivace nebo neschopnost vyrovnávat se s frustrací. Děti, které jsou často obdarované takřka bez důvodu také neumí překonávat problémy.

Fotografie: Freepik

Dítě, které je zvyklé dostávat dárky na vyžádání, mají často nedostatek disciplíny. V dospělosti mohou mít problémy ve vztazích a často nejsou schopni regulovat svůj hněv. Výsledkem takové výchovy může být také konzumace toxických látek. Dítě by mělo chápat hodnotu práce a s tím spojenými hmotnými statky. Ideální je dítě začlenit do domácích prací. Důležité je také pomáhat dítěti s řešením problémů a naučit ho přijímat chyby.

Zdroj: Ouest-France

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]