Blíží se poslední možnost beztrestné revize kotle. Ministerstvo ŽP vám navíc pomůže zaplatit drobnými

Fotografie: Depositphotos

Léto je v plném proudu a tak se málokdo nyní zatěžuje zimní sezónou. Na kontrolu kotle byste však měli myslet už teď. Podzimní termíny se totiž začínají plnit.

Nechat si zkontrolovat kotel před topnou sezónou je více, než dobrý nápad. U kotlů na tuhá paliva, včetně krbů, platí podle zákona o ochraně ovzduší i povinnost, nechat kotel zkontrolovat alespoň jednou za tři roky. Stejně tak byste měli nechat zkontrolovat i spalinové cesty a případně komín před sezónou nechat vyčistit. Pracovníka kontroly byste si však měli zajistit už teď, abyste to stihli.

Objednejte si kontrolu už nyní

Diáře pracovníků kontroly topných zařízení a komínů se začínají rychle plnit. Zatím stále panuje teplé počasí, ale už za dva měsíce se klidně může stát, že bude třeba uvést kotel nebo krb do zimního provozu. Některým domácnostem také vzniká povinnost pravidelných kontrol ze zákona. Při jejím nesplnění se vystavují možné pokutě až do výše 20 000 Kč.

Kotle na zemní plyn

U plynových zařízení, která jsou v osobním užívání občanů, neplatí zákonná povinnost pro provádění revizí a kontrol. Přesto výrobci kotlů doporučují nechat si jednou ročně provést servisní prohlídku kotle, která zahrnuje jeho seřízení a vyčištění. Pro firmy a podnikatele platí povinnost provést provizní revizi plynových zařízení jednou za tři roky. Kontrolu musí provádět odborný technik, který zkontroluje těsnost rozvodů plynu.

Kotle na tuhá paliva

Zákon ukládá všem provozovatelům kotlů na tuhá paliva povinnost nechat je zkontrolovat každé tři roky. Provádět kontrolu může jen odborně způsobilá osoba (OZO), která byla výrobcem spalovacího zdroje proškolena a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Oprávnění musí být uděleno konkrétní fyzické osobě, nikoliv firmě.

kontrola kotle
Fotografie: Freepik

Databázi OZO provozuje Ministerstvo životního prostředí na stránkách https://ipo.mzp.cz/. Tady si podle typu vašeho kotle můžete najít nejbližší osobu s oprávněním a kontrolu u ní objednat. Za revizi kotle zaplatíte poplatek, který je však ministerstvem zastropován. V závislosti na typu kotle by maximální poplatek neměl přesáhnout 1 848 Kč.

Obec prodává pozemky za 1 Kč: Lidé blázní radostí, konečně si mohou levně dovolit vlastní bydlení

Komíny a spalinové cesty

U kotlů na pevná paliva je povinnost čistit komínové cesty 1-3krát ročně. Toto čištění můžete provádět svépomocí, ale jednou za rok musí kontrolu spalinových cest provést kominík. Pro plynové kotle platí kontrola a čištění spalinových cest jednou ročně. Od všech kontrol si vyžádejte doklad. V případě nedodržení zákonných povinností hrozí majitelům kotlů na tuhá paliva pokuta až do výše 20 000 Kč. V případě pojistné události pak také nemusíte dostat sjednanou kompenzaci od pojišťovny.

Zdroj: Domek i Ogrodek

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]