Typologie osobnosti podle krevních skupin. Řeknou o nás více, než si myslíme

Typologie osobnosti existuje v mnoha podobách. Velmi častou a populární je charakteristika lidí dle znamení zvěrokruhu. Japonci však přišli před lety s tím, že člověka lze popsat i podle krevní skupiny, kterou disponuje. S tímto nápadem přišel japonský vědec Tokeji Furukawo.

Jaké krevní skupiny rozeznáváme?

Obecně jsou známé krevní skupiny A, B, AB a 0. V Japonsku se kolem krevních skupin točí dokonce i to, zda je daný jedince vhodným kandidátem na pozici v konkrétní firmě, nebo jestliže je ideálním partnerem do života. Japonci to tedy berou velmi vážně a věří, že cosi na této charakteristice bude. Víte, jakou krevní skupinu máte? Pak s námi pojďte nahlédnout do tajů vaší osobnosti.

Krevní skupina A

Lidé s krevní skupinou A jsou údajně velmi citliví, vášniví a také chytří. Dokážou skvěle spolupracovat s ostatními a ostatní je považují za loajální. Mají rádi své určité stereotypy a neradi z nich vybočují. Ohledně rozhodování o důležitých věcech nechtějí nikdy nic uspěchat a vše důkladně promýšlejí, než vynesou verdikt. Preferují spíš poklidný život. Jakmile toho totiž mají mnoho, snadno propadají zoufalství a se stresem se vypořádávají dlouho.

Jedinci s krevní skupinou A prý mají celkově vyšší hladinu stresového hormonu kortizolu v krvi. Mezi základní rysy těchto osobností můžete zařadit: laskavost, plachost, tvrdohlavost, zdvořilost, napjatost, přecitlivělost, perfekcionismus, zodpovědnost, rezervovanost, plachost a komplikovanost. Negativní vlastností může být obsedantní chování a tvrdohlavost. Z lidí „áček“ jsou však dobří přátelé, občas jsou ale více uzavření a nesdělují své pocity.

Krevní skupina B

Ti, co disponují krevní skupinou B jsou velmi kreativní a rozhodní lidé. Nemají však v oblibě autority a někdy s nimi mohou mít problémy. Jsou velice ambiciózní a za svými cíli se derou velice sebevědomě, jejich potřebou je totiž být vždy a za každou cenu nejlepší. K ostatním lidem jsou „béčka“ ohleduplní a dokážou se vcítit do jejich potřeb a emocí.

Negativními vlastnostmi lidí s krevní skupinou B může být sobeckost, nepředvídatelnost, nezodpovědnost a neschopnost spolupracovat. Tito lidé také často inklinují k samotářství. Mezi základní vlastnosti „béček“ můžeme zařadit: optimismus, energičnost, otevřenost, uvolněnost, zvídavost, vášnivost.

Krevní skupina AB

Lidé s krevní skupinou AB jsou často kombinací osobnostních rysů skupiny A i B. Bývají tak poměrně komplikovaní. Před cizími lidmi si tvoří často podvědomě bariéry, proto je celkem složité zjistit jací skutečně jsou. Lidé s touto krevní skupinou jsou rovněž velmi okouzlující, snadno se spřátelí a mají skvělý smysl pro humor. Proto se s nimi nikdy nudit nebudete.

Co se týká zvládání stresových situací, to poněkud nezvládají. Mimo jiné tito jedinci oplývají logickým a analytickým myšlením, jsou velice racionální, ale také vnímaví, důvěryhodní, cílevědomí a kreativní. Mezi negativní vlastnosti lidí s krevní skupinou AB můžeme zařadit zejména zapomnětlivost, kritičnost, zranitelnost, komplikovanost a neústupnost.

Krevní skupina 0

Pokud jste se narodili s krevní skupinou 0, jste nejspíš odvážní jedinci. Máte vysoké ambice a cíle a jdete si za nimi velmi tvrdě. Jste také přirozenými autoritami, proto jsou pro vás vhodné vedoucí pozice. Pozitivními vlastnostmi, kterými disponujete jsou velkorysost, laskavost, flexibilita a odolnost vůči stresovým situacím. Také jste sebevědomí, vášniví, spolehliví, bezstarostní, opatrní a oddaní.

Fotografie: Freepik