Speciality spojené s univerzální krevní skupinou. O některých jste pravděpodobně ještě neslyšeli

Fotografie: Pixabay

I když by to asi většinu lidí ani nenapadlo, vaše krevní skupina může ovlivnit spoustu dalších fyziologických procesů, jako je stravování nebo imunita.

Lékaři dnes rozeznávají 12 krevních skupin. Jsou to A, B, AB, 0 a každá z těchto 4 skupin se vyskytuje v pozitivní a negativní podobě. Tou nejvzácnější z nich je 0 mínus, kterou dokáže přijmout každý člověk, avšak tento pacient může dostat jen krev stejnou. S krví označenou 0 je však spojeno ještě několik dalších specialit, o nichž jste pravděpodobně nikdy dříve neslyšeli.

Fotografie: Pixabay

Nejspíše mají původ v lovcích

Někteří vědci a výzkumníci se domnívají, že lidé s krevní skupinou 0 mohli mít i jiné povahové vlastnosti a stavbu těla než ostatní. Proto se nejspíše před tisíci let živili jako lovci a jejich tělo se na tento způsob života adaptovalo. Tato teorie vychází ze skutečnosti, že pro osoby se skupinou 0 je obtížnější strávit mléčné výrobky, semena a lepek.

Fotografie: Unsplash

Žaludek člověka s krevní skupinou 0 však produkuje větší množství kyseliny chlorovodíkové, což má za následek efektivnější a rychlejší trávení masa. Obecně dokáže tělo těchto lidí lépe zpracovávat bílkoviny a živočišné tuky. Osoby s krevní skupinou 0 dokážou ze všech nejlépe trávit tuhé maso urostlého dobytka a divoké zvěřiny, což podporuje výše zmíněnou teorii.

Vysoká pravděpodobnost alergie na laktózu

Organismus lidí s krevní skupinou 0 není pořádně přizpůsoben tomu, aby přijímal mléko a produkty vyrobené jeho zpracováním. Doporučuje se nepít denně více než 2 decilitry mléka.

Větší množství by vám mohlo přivodit zažívací potíže, jelikož je nedokážete efektivně strávit. Podobně nepříznivý dopad může mít i konzumace vajec, kterých byste neměli za týden sníst více než 5.

Fotografie: Unsplash

Silnější imunita a více protilátek

Proti některým nemocem by mohli být lidé s krevní skupinou 0 odolnější než ostatní. I co se týče současné pandemie koronaviru, ukazuje se, že je menší zastoupení pacientů se skupinou 0. Jisté vědecké teorie tvrdí, že by to mohlo být způsobeno tím, že tito lidé mají větší množství protilátek. Už od narození je totiž krevní skupina 0 vybavena protilátkami na krev A i B, což by mohlo posilovat jejich imunitu.

Zdroj: Healthline

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]