Za spalování těchto odpadků v kamnech hrozí vysoké pokuty. Toto riziko podstupuje velká část Česka

Fotografie: Depositphotos

V kamnech si rozhodně nemůžeme pálit, co se nám zlíbí. Za porušení zákona hrozí vysoké sankce. Souseda, který pálí odpadky, by měl upozornit obecní úřad.

Naštěstí v posledních letech ubývá případů, kdy lidé hodí do kamen vše, co jim přijde pod ruku. Spalováním plastů nebo odpadků lidé porušují zákon o ochraně ovzduší. Pokud se sousedovi valí z komína hustý, štiplavý kouř, jenž vás obtěžuje, rozhodně můžete zasáhnout. Na koho byste se v tomto případě měli obrátit, aby věc řešil a jaké hrozí sankce za pálení odpadu?

Co nepatří do kamen

Především v zimním období se stále můžeme setkat s tím, že se po obci šíří zapáchající černý dým, jehož zdrojem je hoření věcí, které by se spalovat neměly. Do kamen nebo krbu rozhodně nepatří odpadky, plastové láhve, polystyren nebo dřevo, jež je lakované nebo jinak chemicky ošetřené. Při hoření takových látek se do ovzduší dostávají jedovaté a karcinogenní látky.

Těmto čerpacím stanicím se vyhněte obloukem. Inspekce odhalila, že nabízejí nekvalitní palivo

Jaké hrozí sankce za spalování odpadků

„U fyzických osob je to hranice 20 až 50 tisíc korun, ale v praxi jde o pokuty v řádu tisícovek,“ řekl ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss pro HospodářskéNoviny. Výrazně vyšších pokut se však mohou dočkat podnikatelé a právnické osoby. ČIŽP disponuje měřicími přístroji, které odhalí v topeništi nepovolený prvek. Pokuty pro podnikající osoby za znečišťování ovzduší se už pohybují v řádech desetitisíců.

kouř
Fotografie: Freepik

V případě spalování nevhodných látek v topeništi u fyzických osob řeší vzniklou situaci obec. Jak uvádí web ZákonyProLidi, obecní úřad obce s rozšířenou působností nejprve písemně upozorní provozovatele na to, že porušuje zákon o ochraně ovzduší, a poučí jej o jeho povinnostech. V případě, že se situace opakuje, má kontrolující osoba právo vstoupit do jeho obydlí a zkontrolovat, zda topeniště užívá řádně.

Nejprve se zkuste sousedsky domluvit

Pokud vás tedy soused obtěžuje černým dýmem, můžete situaci řešit. Obecně se však jako první krok doporučuje sousedská domluva. Až poté se obraťte s podnětem na obecní úřad. Pokud váš soused pálí nevhodné látky v rámci svého podnikání, obraťte se na Českou inspekci životního prostředí. Na SvětěKreativity jsme rovněž psali o tom, že při používání kotlů jak na pevná paliva, tak těch plynových je důležité myslet na pravidelné kontroly zařízení odborníkem.

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]