TEST ZRAKU: Na obrázku je ukrytých mnoho čísel, jaké vidíte vy? Každé z nich znamená něco jiného

test s čísly, náhled

Matematice se říká královna věd a má to své opodstatnění. Její vývoj sahá až do prehistorie, protože už dlouho před jejím vydělením se lidé čísly zabývali.

Už na samém počátku naší historie bylo potřeba měřit, vážit a také porovnávat různé velikosti. Od primitivního srovnávání se pak lidské myšlení posunulo k obecnějším zákonitostem, abstrakcím a myšlenkám. Nejstarší zachovalé texty máme z Mezopotámie, konkrétně z doby kolem roku 1800 před Kristem. O něco mladší pocházejí ze starověkého Egypta. Z let 800 – 500 před Kristem máme prameny také z oblastí Indie.

Od starověku po středověk

Jako samostatný obor lidského zkoumání se ovšem matematika konstituovala ve starověkém Řecku. Během 6. století před Kristem propojil Pythagoras se svými učedníky matematiku, mystiku a hudbu. Znalost čísel a geometrie zde byla naprosto základní. Kolem roku 300 před Kristem žil v Alexandrii Eukleidés. Jeho prvky byly po tisíce let první učebnicí tohoto oboru. Teď se pozorně podívejte na obrázek a zkuste zahlédnout celo řadu čísel.

test s čísly, zadání

Znalosti řecké matematiky byly ovšem v Evropě během středověku do značné míry zapomenuty. Zachránil je a zachoval ale muslimský svět, především učenci z Arábie a Persie. Během středověku byly pak přeloženy do latiny a ty se následně dostaly do Evropy. Neméně důležitým krokem bylo zavedení hindsko-arabských číslic, které se k nám dostaly ve 13. století. Středověký vývoj byl pomalý, zrychlilo ho ale založení prvních univerzit.

Řešení a dnešní problémy

Nutno podotknout, že starověcí Řekové se nezabývali konceptem nekonečná, respektive se ho obávali. Evropští matematici na druhé straně pečlivě odvozovali různé posloupnosti a jejich nekonečné důsledky. Protože bylo potřeba navigovat na moři, získala své pevné místo trigonometrie. Královna věd byla vždy podstatným nástrojem přírodních věd, takže pokrok v ní znamenal pokrok i jinde. Jestli stále mhouříte oči, řešením je 3452839.

Druhá polovina 20. století je v matematice ve znamení prostorových a kvantitativních vztahů. Je také značně ovlivněna informatikou, kybernetikou, teorií her a dalšími moderními počiny. Nadále se rozvíjí do hloubky i do šířky. Jde – ostatně i jako v dalších případech – o obor tak rozlehlý, že nelze udržovat přehled o celku.