Babička s dědou hrají ve vývoji dítěte nezastupitelnou roli. Psychologové popsali důvody, které je ovlivní do konce života

Fotografie: Depositphotos

Mezi dětmi a prarodiči se vyvíjí zvláštní pouto, které dítě nemá s nikým jiným. Na prarodiče by se však nemělo pohlížet jako na pouhé hlídače dětí, mají totiž obrovský vliv na psychický vývoj dítěte.

Rozsáhlé vědecké studie ukazují, že pouto s prarodiči je významné pro jejich emoční stabilitu. U dospívajících vnoučat se prokázalo, že blízké pouto s prarodiči je může ochránit před psychickými problémy nejrůznějšího typu. U dětí, které s prarodiči neměly tak úzký stav se v mnohem větší míře objevovaly negativní aspekty duševního zdraví. Častěji trpěly depresí a emocionálními problémy.

Životní zkušenosti, které dětem předávají

Prarodiče díky vlastní životní zkušenosti mohou dítě podpořit ve chvíli kdy prochází životní krizí. Ať už jde o rozvod rodičů, šikanu, problémy ve škole nebo s kamarády. Sami si již mnoha krizemi prošli, proto mohou vůči těmto situacím projevovat větší klid a pomoci dítěti tyto krize překonat. U dětí se opora v prarodičích pak projeví větší emoční stabilitou a prožitá krizová situace na nich zanechá méně následků.

Posilování rodu a pocitu, že někam patřím

Většinou jsou to právě prarodiče, kteří nejvíce udržují rodinnou historii. Vyprávějí o svém životě a vlastních rodičích. Dítě tyto věci vnímá a bere je za své. Posiluje to v něm jistotu o rodině, do které také patří. A touha někam patřit je jednou ze základních potřeb, kterou člověk má. Znáte-li své kořeny, jste mnohem více ukotvení, což se opět v každodenním životě projeví větší emoční stabilitou a snadnějším překonáváním překážek.

Snadněji získává přátelství

Být obklopen lidmi různého věku má pozitivní vliv na budování vztahů. Dítě tolik nelpí na věku svých vrstevníků. Je ochotné se kamarádit se staršími i mladšími lidmi. Navíc má mnohem menší nejistotu v komunikaci s dospělými a to v konečném důsledku posiluje jeho sebevědomí. Má tak mnohem větší šanci, že využije životní příležitosti, které by mu kvůli strachu z komunikace utekly.

Fotografie: Freepik

Vnoučata prarodičům také pomáhají

Není to však jenom jednostranný vztah. Studie prokázaly, že i prarodiče mohou ze vztahu s vnoučaty těžit. Silné citové pouto k vnoučatům totiž podporuje psychické zdraví a prarodiče, kteří jsou ve vztahu k vnoučatům aktivní, vykazují v mnohem menší míře příznaky deprese. Musí také čelit ze strany dětí novým myšlenkám a v dnešní době i technologickému pokroku. Jejich mozek je tak nucen k aktivitě. A kdo posiluje mozek, ten oddálí zapomínání i stařeckou demenci.

Dokonce se ukázalo, že vnoučata prodlužují prarodičům život v průměru o pět let. Bavíme se však o aktivním vztahu mezi prarodiči a vnoučaty. Podporujte tedy děti, aby se stýkaly s prarodiči a měly šanci si s nimi vytvořit pevné pouto. Vyplatí se to na obou stranách. A kdo měl dobrý vztah s prarodiči, ví, že na milovaného dědečka a babičku nezapomene do konce života.

Zdroj: Oxford Academic