Mladý voják zemřel při nehodě. Cizí člověk později navštívil jeho hrob

Fotografie: Armáda ČR

Mladý muž zemřel při tragické nehodě a jeho rodina chodila neustále k jeho hrobu. Ale nevěděli o tom, že nejsou jediní.

Mladý voják zemřel při tragické nehodě a o něco později byl pohřben na hřbitově, který se nachází u jeho bydliště. K jeho hrobu chodila každý den jeho rodina, protože byli opravdu zdrcení. Jelikož bylo v tu dobu opravdové horko, tráva u všech hrobů začala schnout. Ale zvláštní bylo, že tráva u hrobu tohoto vojáka byla neustále zelená. Všichni to vlastně považovali za zázrak, dokud nezjistili šokující pravdu.

Cizí muž začal chodit i k jeho hrobu

Rodina tohoto vojáka nemohla uvěřit tomu, že tráva u jeho hrobu je neustále zelená i přes to, že v jeho okolí byla pouze tráva suchá. Ale jak se později dozvěděli, mělo to logické, ale velmi dojemné vysvětlení. Všechno to začalo, když jednomu starému muži zemřela jeho milovaná žena. Muž navštěvoval hřbitov každý den, protože se chtěl starat o hrob své ženy. Zaléval také trávu kolem něj, a tak byl její hrob zelený.

Jednoho dne, když byl tento muž na hřbitově, uviděl nějakou ženu, jak se sklání nad hrobem a pláče. Šel si s ní promluvit a ona mu řekla, že šla navštívit hrob svého zesnulého bratra. Po skončení jejich rozhovoru se muž vrátil k hrobu své ženy, ale nějak nemohl přestat myslet na příběh tohoto mladého muže. Cítil totiž, že zemřel až moc mladý, a rozhodl se, že začne zalévat i jeho hrob.

Rodina byla opravdu dojatá

O několik týdnů později přišli rodiče mladého vojáka na hřbitov, aby navštívili svého syna. Byli opravdu překvapení z toho, že je tráva v okolí hrobu zelenější než kdy dříve. Ale brzy u hrobu spatřili úplně neznámého muže. Když jim řekl pravdu, nedokázali zastavit svoje slzy. Se starým mužem se poté dali do řeči a pozvali ho k sobě na večeři. To, co udělal pro jejich zesnulého syna, bylo opravdu krásné.

Asi nikdo z nás neví, co by dělal, kdyby u hrobu svého blízkého uviděl úplně cizí osobu. Protože by se mohlo jednat třeba o vandala, který chtěl hrob zesnulého zničit. Ale tento muž, jenž zde jen zaléval trávu, měl jen ty nejlepší úmysly. Bylo to opravdu moc hezké gesto, protože to dělal jen ze své dobré vůle. Je škoda, že takových lidí, jako je on, není více. Je totiž dost možné, že by na tomto světě bylo lépe. I malé dobré skutky totiž dělají velký rozdíl.

Zdroj: Newsner