Duchové ve snech: Zjistěte, proč nás naši mrtví blízcí navštěvují ve spánku

duch-sen
Fotografie: Depositphotos

Už se vám někdy stalo, že se Vám zdálo o někom, kdo již zemřel? Navštívil vás ve snu člověk, který byl vašemu srdci blízký? Přečtěte si, proč tomu tak je.

Někdy se nám stane, že se nám zdá o lidech, kteří již zemřeli. Většinou se jedná o osoby, které byly našemu srdci nějakým způsobem blízké. Jaký význam mají takové sny? Mohlo by se jednat o nějaké spojení s jiným paralelním světem, který nám není přístupný? V každém případě je možné, že se nám duchové zemřelých snaží předat poselství, radu nebo varování před možným problémem, jenž by nás mohl ohrozit, říká doktorka Sharon Hewitt.

Co v nás vyvolává ztráta blízkého člověka?

Často nedokážeme nebo nechceme opustit lidi, kteří pro nás mnoho znamenali a tolik nám dali. Bolest z tohoto odloučení nás drtí a máme pocit, že nikdy neskončí. Nedovoluje nám vyrovnat se se zármutkem ze smrti. Ztráta blízkého člověka je velkou životní výzvou, která v nás vyvolává nejrůznější emoce od hněvu, viny až po hluboký smutek, jehož se jen těžko zbavujeme. Pak truchlíme nad touto ztrátou, která nás trápí a ruší jak fyzicky, tak psychicky.

Fotografie: Pexels

Po tragické ztrátě někoho blízkého se nám mohou začít zdát poněkud zvláštní sny. Mnohdy jsou velmi živé a reálné a čas strávený se zesnulým blízkým se nám může jevit jako příjemná návštěva. Klinická psycholožka Jennifer Shorterová uvádí, že takové sny v sobě mohou nést určitá poselství.

Jaký je význam snu o zesnulém milovaném člověku?

Tyto sny se někdy zdají být natolik reálné, že se svou intenzitou a silou od běžných snů značně liší. Často je v takových snech mrtvý člověk mladší, zdravý a působí uklidňujícím dojmem. Skoro jako by nám chtěl sdělit, ať se o něj nebojíme, že je v pořádku.

Fotografie: Freepik

Prostřednictvím snu nám může zemřelý člověk předat nějakou radu nebo nás varovat. Často s námi komunikuje telepaticky, aniž by skutečně používal slova, kterým snící bez obtíží rozumí. Když se snící probudí, většinou cítí silné emoce a může se cítit nejistý. Po takovém snu může člověk cítit radost, lásku, úlevu nebo naopak smutek. Stává se, že někteří lidé po takovém snu ukončí kapitolu truchlení tím, že pocítí útěchu a úlevu od bolesti a utrpení, což jim umožní konečně jít dál.

Co se nám duchové snaží sdělit?

Z takového reálného snu se mohou vynořit silné emoce, ale také duchovní rozvoj, který může rozjitřit něco, čemu jsme předtím nevěnovali pozornost. Navíc tato cesta světem snů umožňuje snícímu přinést pomoc nebo asistenci ducha zemřelého, který může zůstat ve spojení s fyzickým světem.

Fotografie: Pexels

Zesnulý tak může hledat vysvětlení situace související s jeho předchozím životem nebo například odpuštění, aby mohl přejít do posmrtného života. Duch zemřelého člověka může svým zjevením předávat různá poselství nebo nás může varovat před chybami či neuváženým rozhodnutím. Také se může snažit dokázat existenci posmrtného života.

Kdy lze sen považovat za duchovní?

Podle Nadace pro výzkum duchovních věd existují psychologické a duchovní důvody pro výskyt zesnulého člověka ve snu. Psychologickým důvodem může být také pocit viny, že snící nemohl se zesnulým strávit dostatek času, nebo úzkost spojená s jeho smrtí. Tyto obrazy, které se ve snech objevují, mohou být pouze výsledkem činnosti podvědomí, které zůstává během spánku bdělé.

Fotografie: Pexels

Na druhou stranu duchovní důvod je vyjádřen přáním zemřelého komunikovat. V 65 % případech je to proto, aby získal pomoc, a v 5 % případů je to proto, aby snícímu předal zprávu. Sen lze hodnotit jako duchovní, pokud se v něm zesnulý objeví třikrát po sobě. Prostřednictvím snu totiž může snáze komunikovat, jelikož během spánku je naše mysl duchovním poselstvím otevřenější.

Zdroj: GuidePosts

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]