Muž na vozíku přísahal, že se MHD kvůli posměškům vyhne obloukem. Jediný cestující se ho dojemně zastal

Fotografie: John Robert McPherson / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0

Jízda veřejným dopravním prostředkem není příjemná téměř pro nikoho, co teprve ve chvíli, kdy trpíte nějakým zdravotním omezením. Mezi ty nebezpečné patří problémy s pohybem.

I pro zdravého člověka, bez zdravotního omezení, může být jízda veřejným dopravním prostředkem nebezpečná. Během jízdy můžeme snadno upadnout, poranit se nebo ublížit někomu v okolí. O nebezpečnosti a úskalích, které cestování veřejným dopravním prostředkem přináší, na svých stránkách informuje web BezpečnéCesty. Celá situace může být ještě mnohem komplikovanější, pokud trpíte zdravotním omezením.

Lidé se již odnaučili brát ohledy na ostatní

Málokdo si uvědomuje, že pro člověka s handicapem není cesta autobusem vůbec příjemná. Nemusí se jednat jen o zvědavé a mnohdy i nepříjemné pohledy okolí, během jízdy může dojít k nečekané situaci, která může cestujícího ohrozit na životě. O takovém případě jsme vás již v minulosti na portále SvětKreativity informovali. Problémy během přepravy ale může mít i člověk s berlemi.

Díky berlím je značně omezen nejen náš pohyb, ale celé držení těla. O tom na svém webu podrobně informuje portál FyzioSvět. Bohužel jen minimum lidí si toto uvědomuje a ještě mnohem menší počet lidí bere ohledy na ty, kteří problémem trpí. O tom se přesvědčil chlapec, který měl problémy i pouze nastoupit do autobusu. Koordinace s berlemi v rukou a neschopností se bezpečně postavit, pro něho byla velmi složitá.

Postižený zaměstnanec se v restauraci stal terčem posměšků, které zvedly ze židle celé Česko

Nikoho z cestujících ani nenapadlo mu pomoci

Mnohem závažnější problém jej ale čekal ve chvíli, kdy se do autobusu dostal. Rychle se rozhlédl a zjistil, že všechna sedadla v autobuse jsou obsazená. Ani jeden z cestujících se ze svého místa nezvedal. „Někteří na něho koukali, jiní naopak odvraceli zrak a dělali, že si jej nevšimli“ vyjádřil se k situaci řidič autobusu. On měl pro chlapce pochopení, ne jako jeho kolega v příběhu, o kterém jsme vás na webu SvětKreativity informovali v minulosti.

Fotografie: ŠJů / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0

Muž, který seděl na konci autobusu, celou situaci sledoval a nemohl uvěřit tomu, co vidí. Chvíli počkal, a když zjistil, že se opravdu nikdo nezvedne, aby chlapci uvolnil místo, vydal se přes celý autobus směrem k němu a na své místo jej dovedl. To ale nenechal bez reakce, své chování hlasitě okomentoval a všechny sedící vyzval k tomu, aby se zvedli a zkusili si, jak náročná musí pro chlapce cesta autobusem být.

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]