Letitý zahradník poradil své tajemství k rozvinutí zdravého a silného kořenového systému sazenic

Fotografie: Freepik

Podpořte své sazenice v rychlém růstu a pomožte jim v rozvinutí silného kořenového systému. Takto budou vaše rostliny zdravé a vaše úroda v pozdějších měsících bohatá a lahodná.

S příchodem jara je načase započít práce na zahrádce. První jarní měsíce jsou vhodné k předpěstování některých druhů ovoce, zeleniny ale i okrasných rostlin. Aby vám všechny rostliny silně a zdravě rostly, potřebují pro svůj vývoj ty nejlepší podmínky. Z velké části můžete podmínky pro život rostlin ovlivnit a na toto byste se měli obzvlášť zaměřit. Čím více péče svým rostlinám věnujete, tím krásnější a sladší odměna vás bude čekat.

Jak podpořit rozvoj kořenového systému

Zdravé a silné kořeny jsou pro správný růst rostlin naprosto nepostradatelné. Díky nim mohou rostliny čerpat důležité živiny z půdy. Při růstu semínka rostou kořeny jako první. Silný kořenový systém dokáže rostlině dodat všechny potřebné živiny a vodu i v případě, že se vnější podmínky na určitou dobu zhorší. Silný a zdravý kořen znamená silná a zdravá rostlina.

Zkontrolujte obsah fosforu v půdě

Ještě než semínka do připravené zeminy vysadíte, zkontrolujte v jakém množství je v ní přítomen fosfor. Nedostatek fosforu v půdě brzdí rozvoj kořenového systému mladých rostlin. Aby vaše rostliny rychle a zdravě rostly, vysaďte semínka do vhodného substrátu a pravidelně přidávejte vhodná fosfátová hnojiva, která dokáží růst mladých kořenů stimulovat.

Nejdůležitější vlastnosti půdy

Mezi nejdůležitější vlastnosti kvalitní půdy patří jendoznačně kapacita nasycení vodou a propustnost vzduchu. Zkontrolujte před výsadbou, zda je půda schopna zadržovat vodu a zároveň propouštět vzduch ke kořenům. Písčitá půda dobře propouští vzduch, ale nedokáže zadržet dostatek vody. Naopak jílovitá půda dokáže zadržovat vodu, ale nepropouští ke kořenům dostatek vzduchu. Podle typu půdy do ní přidejte jíl, rašelinu nebo perlit k zadržení vlhkosti nebo písek a rašelinu pro lepší prostupnost vzduchu. Důležité je také pH půdy, které může bránit růstu kořenům. Ideální kyselost půdy je mezi 6,5 – 7.

Dopřejte rostlinám dostatek světla

Stejně jako kořeny v zemi zásobují rostlinu všemi živinami, nadzemní části rostliny zase zprostředkovávají světelnou energii až ke kořenům. Pokud vaše rostliny nebudou mít dostatek přirozeného světla, nebudou mít zajištěny podmínky pro zdravý růst. V souvislosti s růstem a rozvojem nadzemních částí se zvětšuje a roste i kořenový systém. Obě tyto části na sobě závisí. Pokud prospívá nadzemní část rostliny, může se skvěle dařit i kořenům.

Růst kořenů ovlivňuje teplota půdy

Dalším faktorem ovlivňující růst kořenů, je teplota půdy. Pokud je teplota půdy příliš nízká, zpomalí se všechny procesy zajišťující vyživování rostlin. Při přesadbě sazenic do venkovních záhonů byste měli být opatrní na výrazné výkyvy teplot. Extrémně nízké teploty mohou zpomalit vývoj rostlin a v horším případě je mráz spálí.

výsadba do hlíny
Fotografie: Freepik

Stimulanty růstu rostlin

Pro zlepšení růstu rostlin i kořenového systému můžete využít organické stimulanty obsahující koncentrované extrakty z různých druhů řas, různých půdních mikroorganismů, bakterií a hub. Díky svému specifickému složení poskytují rostlinám velké množství aktivních složek a další rychle vstřebatelné prvky jako dusík, fosfor, draslík, a další vitamíny, enzymy a růstové hormony. Tyto přípravky mohou stimulovat růst kořenového systému i v nepříznivých podmínkách.

Zdroj: GardeningKnowHow

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]