Moderní technologie mohou mít na dětský vývoj negativní dopad

S 21. stoletím došlo k tomu, že se začaly výrazně rozvíjet moderní technologie. Dnes již je možné v každém obchodě s elektronikou zakoupit počítače, monitory, smartphony, mobily, nebo tablety. Trh se v tomto směru značně změnil. Zatímco ještě před dvaceti lety děti neměly takový přístup k moderním přístrojům, dnes se setkáváme s případy, kdy i malé předškolní děti svírají v ruce místo knihy tablet, či mobil a sledují pohyblivé obrázky se zvukem. O to více je jejich zdraví ohrožené, jelikož dlouhodobé záření z obrazovky může negativně ovlivnit především správný dětský vývoj.

Sledování pohádek ano, ale omezenou dobu

Pokud máte doma malé děti ve věku dva až pět let, dle odborníků byste měli omezit přístup k mobilu, či tabletu na maximálně 60 minut denně. Delší sledování obrazovky má totiž neblahý vliv. Když stanovíte pevně danou dobu, v kterou si váš potomek bude s mobilem, či tabletem hrát, předejdete tím i k možným budoucím závislostem na hrách, internetu, nebo sociálních sítích.

Své dítě byste rovněž měli kontrolovat co do sledovaného obsahu na přístroji. Vědci se shodují na tom, že děti, které své dětství prožily jen u tabletu, počítače, nebo mobilu mohou mít značné psychické problémy v důsledku narušeného vývoje. Moderní technologie údajně nejvíce ovlivňují nervový systém vašeho potomka. Proto zredukujte strávený čas u mobilu či tabletu na minimum a raději dítě podpořte v jiných kreativních aktivitách, jako je třeba malování rukou, vyrábění z papíru, či modelování z moduritu. U velmi malých dětí samozřejmě za vašeho bdělého dozoru, aby nedošlo k pozření pracovního materiálu, nebo k poranění.

Jak se přemíra používání moderních přístrojů u dětí projevuje?

Psychologové rovněž tvrdí, že děti, u kterých dochází k časté interakci s mobilem, počítačem, nebo tabletem mohou o dost později začít mluvit. Rozvoj řeči je tedy třeba podpořit hlavně četbou dětských knih. Vaše mluvené slovo bohužel žádné moderní technologie nenahradí. Nezapomínejte tedy na své ratolesti s klasickými pohádkami. Mezi další potíže, které mohou dítě při nadužívání mobilů a tabletů postihnout jsou:

  • Výrazné hubnutí a podvýživa: kvůli fixaci na přístroj nejeví zájem o pravidelnou stravu, a proto hubnou.
  • Časté bolesti hlavy: zářící obrazovka mobilu či tabletu může způsobovat migrény a tupé bolesti hlavy, které jsou pro dítě velmi nepříjemné. Obzvlášť v nočních hodinách, kdy je okolo tma, je sledování přístrojů velice škodlivé.
  • Poruchy zraku: dítě, které už v útlém věku často sleduje mobil, nebo tablet může v pozdějších letech pociťovat problémy se zhoršeným viděním a mohou být nutné dokonce i brýle.

Děti, které jsou vystavované moderním technologiím více, než je zdrávo mohou také pociťovat úzkosti. Celkově mohou být velmi nevyrovnané, zamlklé a nebudou jevit zájem o interakci s ostatními dětmi. Sociální izolace ale však znamená vážný problém.

Fotografie: Freepik

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]