Neúctivé chování dětí je častý problém. Jeho řešení je však snazší, než se může zdát

Fotografie: Unsplash

Co způsobuje nevhodné chování našich dětí? Proč je moje dítě agresivní? Experti se shodují v nejčastějších příčinách vzniku nevhodného chování a vědí, jak je řešit.

Přáním každého rodiče je mít harmonický a láskyplný vztah se svým dítětem. Ne vždy se to ale podaří tak, jak si to předem plánujeme. Během dospívání dochází mnohdy ke konfliktům a vztah mezi námi a naším potomkem se stává velmi bouřlivý a komplikovaný. Z tohoto důvodu je důležité, aby rodiče dbali na základech dobré výchovy u svých dětí již od velmi útlého věku.

Ústup tradiční výchovy není vždy nejlepším řešením

Výchova dítěte vyžaduje z naší strany značnou dávku trpělivosti a vytrvalosti. Tradiční způsob výchovy je v dnešní době spíše na ústupu, rodiče se stávají mírnějšími a méně přísnými. Také se tak často během výchovy nepřistupuje k trestům, jako tomu bylo v minulosti. V moderním způsobu výchovy dětí je kladen větší důraz na svobodu projevu, seberealizaci a zdravý vývoj dítěte.

Fotografie: Unsplash

Častým problémem během výchovy dětí je také to, že rodiče tráví více času v práci a nemají čas a ani energii řešit problémové chování svých dětí. Rodiče často také nevědí jak, nebo dokonce neumějí svým dětem říci ne. Tyranské chování ze strany dětí, bez ohledu na jejich věk, často značí to, že rodiče upustili od své role autority. Ztratili kontrolu nad svojí vlastní rolí ve vztahu rodič-dítě. Podle některých expertů je drzost dětí způsobena bojem moc.

Zpochybnění rodičovské autority

Rozhodující je reakce rodiče v případě, že se dítě chová nevhodným způsobem. Takovým chováním jsou například pláč, křik nebo slovní provokace. Tyto projevy jsou často doprovázeny otáčením očí v sloup, hrubým chováním a agresivními gesty. Rodiče musí v tomto případě být ve své reakci důslední a vyvarovat se bojům o moc.

Fotografie: Unsplash

Toto chování je častým projevem v rodinách, kde byl jeden z rodičů nahrazen jiným partnerem. Velmi často zde má vliv na nežádoucí chování žárlivost, problémy s hledáním místa v rodině a zpochybnění autority nově příchozího člena. Při konfrontaci s takovýmto chováním zůstaňte v klidu a nenechte se vyprovokovat. Pečlivě dítěti vysvětlete, že jeho chování není vhodné a buďte mu svým vlastním chováním vhodným vzorem.

Zdroj: VeryWellFamily

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]