Její děda prý schoval tajnou bednu s více než 1 000 000 Kč. Našla však něco mnohem velkolepějšího

Fotografie: English Lock / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0

Manželé z USA často hledali potenciální poklad ve svém domě. Desítky let kolovaly legendy, že se někde v pozůstalosti skrývalo hodně peněz. Pátrání však pokaždé skončilo fiaskem.

Nakonec si tato rodina z amerického Massachusetts najala hledače pokladů. Ten při důkladném zkoumání došel k závěru, že pod podlahou je ve skutečnosti několik tisíc pokladů, a to výhradně v hodnotě bankovek. Jejich velká část pochází z 30. let 20. století, takže není pochyb o tom, že samotná hodnota těchto nálezů je mnohem vyšší, čemuž rodina nemohla vůbec uvěřit.

Našel truhlu s bankovkami

Když Keith Wille z Connecticutu dorazil do domu plného bohatství, používal svůj detektor kovů. Žena z Massachusetts ho tehdy požádala, aby dům pořádně prošacoval, zda nenajde nějaký skrytý poklad. Proslýchalo se totiž, že její děda zakopal před dávnými časy truhlu s několika tisíci dolary. Nakonec to byla skutečně pravda a Keith své objevy sdílel na YouTube. Tentokrát se mělo jednat o jeho „nejvíce vzrušující objev“.

Rodina měla skutečné štěstí, protože ona sama se pokoušela tento poklad několikrát najít. Nikomu se to však nepodařilo, alespoň tedy do té doby, než se u jejich dveří ukázal specialista Keith. Díky jeho detektoru kovů mohli nalézt dotyčnou truhlu pod dřevěnou podlahou půdy. Když se Keith podíval pod desky, oprášil truhlu, otevřel ji a našel v ní něco kolem 50 000 dolarů (dnes více něž 1,1 milionu korun).

Našel snubní prsten a záhy vystopoval jeho majitelku. Reakce při předání nebyla taková, jakou očekával

Legenda o penězích se ukázala být pravdivou

Rodina i nálezce byli z objevu nadšení. Hledač pokladů poznamenal, že jejich kupní síla je dnes nespočetně vyšší, takže si rodina přišla na skutečné jmění. To alespoň místním i médiím dokázalo, že tradující se fámy mohou být mnohdy pravdivé. Ty však už rodina nemusí poslouchat, protože s takovým bohatstvím se budou moci nastěhovat do lepšího. Navíc jejich původním záměrem bylo dům prodat, jelikož už ztráceli víru v nalezení zmiňovaného pokladu. Ještě že tak tehdy neučinili.

Zdroj: Webniusy

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]