Muž pozval hladové děti na dobrý oběd do restaurace. Předložený účet mu vehnal slzy do očí

Fotografie: Freepik

Někteří lidé jsou imunní vůči strádání a bolesti ostatních. Existují naštěstí ale i ti druzí, kterým to lhostejné není. Zvlášť pokud jde o děti.

Běžná událost všedního dne. Muž, který pracoval v kanceláři na druhém konci náměstí se brzy po poledni rozhodl zajít na oběd do restaurace. Už když se k ní blížil, upoutala jeho pozornost skupinka tří malých dětí, které postávaly u zastávky autobusu a rozhlížely se okolo. Bylo mu divné, proč tam jsou samy, ale pak ho napadlo, že asi čekají na příjezd rodičů. Zazvonění mobilu poté odvedlo jeho pozornost k pracovním záležitostem.

Pohled v zátylku

Během vyřizování telefonátu se usadil ke stolu zády k oknu. Neměl rád, když mu šlo polední slunce přímo do tváře. Po chvíli, kdy se soustředil na obsah jídelního lístku a přemýšlel nad volbou dnešního oběda, ho zarazil divný pocit. Přesně týž, který citliví lidé zaznamenají, když se na ně někdo upřeně dívá. Otočil se tedy k oknu a pouze periferním zrakem zaznamenal, že děti které postávaly na zastávce prudce otočily hlavu jiným směrem.

Fotografie: Freepik

Ten prudký pohyb mu napověděl, že se nejspíš dívaly do okna na něj. Prohlédl si je tedy lépe. Děti byly tři. Asi desetiletý chlapec a dvě mladší dívky. Nebyly moc dobře oblečené a nebyly ani moc čisté. Náhle se hoch otočil a podíval se muži přímo do očí. V jeho pohledu bylo možno vyčíst bolest a zoufalství. Pak se sklonil k malé dívce vedle sebe a tím se oční kontakt přerušil. Muži najednou nešla skupinka dětí z mysli. Proč tam jsou a proč jsou v takovém stavu, přemítal.

Neodolatelná nabídka a překvapivé vyúčtování

Po chvilce přemýšlení zaznamenal pohled nejmenší dívky, který provázel muže svačícího na protější lavičce. V tom mu bylo jasné, že děti mají hlad. Dlouho neváhal, dal znamení obsluze, že se hned vrátí a vyšel ze dveří přímo ke skupince dětí. Zeptal se jich, jestli si s ním nechtějí dát oběd a ony souhlasily. Přivedl je tedy do restaurace a pomohl jim objednat jídlo podle jejich výběru.

Fotografie: Freepik

Bylo na nich vidět, že se cítí jak v sedmém nebi a jedly opravdu s velikou chutí. Zatímco popíjel kávu a odpovídal rozradostněným dětem na jejich všetečné dotazy, koutkem oka zaznamenal, že se obsluha baví mezi sebou a jejich kradmé pohledy míří k němu a skupince dětí. Dostal trochu strach, aby neměl číšník podezření, že nechce za děti zaplatit. Proto dal obsluze znamení, že mu mají přinést účet.

Po chvilce čekání mu byl účet předložen a po jeho přečtení jen ztěžka zadržel slzy. Bylo tam totiž napsáno: „Vážený pane. Empatie, soucit a ochota pomoci druhým nejsou na našem jídelním lístku naceněny. Jejich cena je totiž nevyčíslitelná. Přijměte tedy prosím tento oběd pro vás i děti, jako pozornost na účet podniku a poděkování za to, že Vám tyto důležité vlastnosti nechybí.“

Zdroj: UberAlles