Náš život může ovlivňovat i to, co nevidíme. Stačí jedna běžná myšlenka

Život, který každý z nás žije, se vesměs odvíjí od toho, jaký k němu máme přístup. Někdo je nastavený optimistickým způsobem a jiný je zase zarytý pesimista. Mnoho lidí se dokonce zabývá i těmi událostmi ve svém životě, které prakticky není možné žádným způsobem ovlivnit. Tyto jedince tato neefektivní duševní činnost zbytečně jen vyčerpává a činí je nešťastnými.

Některé filozofické směry z historie dokonce cílili na to, aby člověk nechal svůj život pouze přirozeně plynout. Známý tím byl hlavně stoicismus. Představitelem této filozofie byl Seneca.

Podstata stoicismu

Hlavní myšlenkou stoicismu bylo žít rozumně, statečně, umírněně a v souladu s přírodou. Dle této filozofie by člověk neměl příliš upínat své zraky a pozornost na věci, které nemůže ovlivnit. Mezi ty stoici řadili především zdraví, kariéru, nebo třeba hmotný zisk.

Jak myslíme, tak žijeme

Abyste správně uvedli myšlenku stoické filozofie do praxe, je zapotřebí se zaměřit na své pohnutky. Můžete si položit otázku, co se asi bude dít, když okolnosti ve svém životě necháte zkrátka jen plynout. Jak svou mysl nastavíte, tak budete všechny budoucí momenty vnímat. Negativní myšlenky mohou přivolat zdravotní obtíže, neúspěch, nebo problémy ve vztazích. Za to optimistická mysl si lépe poradí s jakýmkoliv životním okamžikem, ať je sebevíc náročný. Vztahy zachováte ve svém okolí zdravé a nekonfliktní. I vy se tak budete celkově cítit zklidnění a vyrovnaní. S úsměvem a radostnou myslí dokážete neuvěřitelné věci. Síla myšlenky je skutečně velmi mocná.

Změna myšlení je náročný proces

Pokud jste dosud žili tím, že jste se svou mysl neustále zaměstnávali negativistickými podněty a ukládal se ve vás nadměrný stres, pak bude vaše cesta ke klidu a harmonii poněkud náročnější. Nastavení myšlení lze ale změnit v jakékoliv období života. Ze všeho nejdůležitější je pracovat na sobě. Sebevzdělávat se a soustředit se na vlastní osobu, ne na příběhy ostatních lidí, nebo záležitosti, které zkrátka neovlivníte i kdybyste se na hlavu stavěli. Mezi základní body, kterými byste se v rámci stoického uvažování měli řídit patří:

  • Život v přítomnosti: své myšlenky neupírejte do minulosti ani budoucnosti, naučte se žít přítomným okamžikem. Co děje teď už se opakovat nikdy nebude.
  • Přívětivé chování za všech okolností: k ostatním lidem se chovejte vždy s úctou, vydejte ze sebe jen to nejlepší. A pokud se ve vašem životě vyskytnou takoví lidé, kteří vás budou kritizovat a budou nepříjemní, raději se od nich vzdalte a nejlépe se jim vyhýbejte. Nic dobrého vám do života nepřinesou.
  • Obrana proti manipulaci: pokud máte jakýkoliv vlastní názor, projevujte jej a nestrachujte se z vnějších reakcí. Nenechte se ničím a nikým zmanipulovat k činnostem, které vám nejsou po chuti.

Je pouze na vás samotných, jak se ke svému životu budete přistupovat. Podstatné je vážit si sebe sama a naučit se přijímat vše, co přichází.

Fotografie: Pixabay