Netypický příznak onemocnění covid-19 postihuje oči. Lze ho poznat podle jasných projevů

Fotografie: Freepik

Mezi běžné příznaky nemoci covid-19 patří dle zjištění WHO horečka, suchý kašel, bolesti svalů nebo těžká a neobvyklá únava. Existují však i jiné, méně časté příznaky, které vás mohou upozornit na možnou infekci SARS-coV-2.

Nejnovějším příznakem je podráždění očí. Vědci zjistili, že někteří pacienti s těžkými formami onemocnění mohou trpět abnormalitami souvisejícími s očima a zrakem.

Fotografie: Freepik

Nejen plíce, ale i jiné orgány

Přestože se obecně věří, že covid primárně postihuje plíce, několik studií ukázalo, že virus může ovlivňovat i jiné orgány. Trpět může také kůže, trávicí systém, ledviny, anebo také oči. Studie publikovaná v USA zkoumala také související oční poruchy. Výsledky studie naznačují, že u některých pacientů trpících těžkou formou onemocnění může být ovlivněn také zrak.

Až 7 % pacientů může mít poškozeny oči

Poškození oka se projevuje vytvořením zvláštní uzliny v zadní části jedné nebo obou očních bulev. Většina takto postižených pacientů jsou přitom velmi těžké případy, kteří museli být v důsledku infekce virem hospitalizováni na jednotku intenzivní péče.

Fotografie: Freepik

Vzácný příznak, který však začíná být čím dál častější

Stále se jedná o poměrně vzácný příznak, ale v posledních týdnech jeho výskyt roste. Tyto uzliny proto mohou lékaři přejít bez povšimnutí, pokud se samozřejmě na zdraví očí přímo nezaměří – je tedy možné, že se reálně vyskytují u vyššího procenta pacientů, ale jen zatím nebyly odhaleny. Je přitom důležité, aby tito pacienti obdrželi vhodnou léčbu na ochranu očí.

Odborníci tedy aktuálně navrhují, aby u pacientů s těžkými formami onemocnění byla provedena magnetická rezonance očních bulev, očního pozadí a koherentní tomografie, aby se zjistila možná přítomnost uzlin.

Původ těchto uzlin zůstává neznámý

Vědci poukazují na to, že povaha těchto uzlin zůstává neznámá. Na druhé straně autoři studie upřesňují, že existuje několik hypotéz. Nejpravděpodobnějším důvodem je zánět vyvolaný koronavirem. Dalším původcem může také být nedostatečný odtok očních žil.

Fotografie: Freepik

Jak poznáte koronavirus?

WHO vytvořila rozsáhlý seznam příznaků koronaviru, které rozdělila do tří kategorií: nejčastější, vzácnější příznaky a nejzávažnější. Mezi nejčastější příznaky patří suchý kašel, horečka a neobvyklá únava. Mezi vzácnější příznaky patří bolest kloubů, bolest v krku, průjem, zánět spojivek a vyrážka.

Nejméně často mohou lidé, u kterých se rozvine závažná forma onemocnění, pociťovat potíže s dýcháním, dušnost, pocit svírání na hrudi a ztrátu řeči nebo motoriky. Světová zdravotnická organizace připomíná, že v případě vážných příznaků je nutné okamžitě kontaktovat zdravotnické zařízení. Protože prevence je nejlepší lék, je nezbytné řídit se základními kroky, které snižují šance na onemocnění.

Zdroj: WHO, MedicalNewsToday