Majitelé psů zpozorněte: Povinností spojených s vlastnictvím psů v roce 2023 přibylo

Fotografie: Amin / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0

Každý majitel psa má povinnost jej přihlásit a každoročně za něj příslušné obci zaplatit poplatek. Jinak vám hrozí tučné pokuty i exekuce.

Vyhýbat se placení poplatků za psa nebo jej dokonce nepřihlásit do evidence, není nejlepší nápad. Podívejte se, jaké povinnosti je potřeba splnit a co vám hrozí, pokud je nedodržíte? Vymáhat poplatek po vás může obec, což v konečném důsledku může vést až k velmi drahé exekuci. Blokovou pokutu až do výše 1 000 Kč vám však mohou udělit i policejní strážníci.

Povinnosti majitelů psů

Psa musíte nejdříve přihlásit do evidence chovatelů psů. Z takto registrovaného psa pak máte povinnost platit každoroční poplatek. Jeho výše se dost liší a závisí na obci, jak vysoký poplatek za psa stanoví. Zatímco v rodinných domech na menších městech a vesnicích se může jednat o 200 Kč ročně, v pražském bytě vás pejsek přijde na 1 500 Kč.

Někteří lidé jsou však od poplatku osvobozeni. Nemusí je platit osoby nevidomé, osoby považované za závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona, osoby s průkazem ZTP a ZTP/P a osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, stejně jako provozovatelé útulků. Důchodci nad 65 let pak mají úlevu na poplatku a neměli by zaplatit více než 200 Kč ročně.

Od 1.1.2020 také platí povinnost, aby každý pes měl mikročip. To vyžaduje návštěvu veterináře a zaplatíte za něj mezi 150-450 Kč. Dále musí mít pejsek také povinně očkování a následná přeočkování proti vzteklině. Tady je třeba dávat si pozor. Pokud totiž pejsek nemá mikročip, je i jeho očkování automaticky neplatné a pes je považován za neočkovaného.

očkování psa
Fotografie: Freepik

5 způsobů, jak zhodnotit své peníze a začít spořit

Jaké hrozí sankce?

Vidíte sami, že majitelé pejsků mají skutečně mnoho povinností, které musí splnit, aby jim nehrozily žádné sankce. Ty mohou totiž přijít z více stran. Nezaplacený poplatek po vás bude vymáhat obec, ale může vám udělit blokovou pokutu i strážník policie. Zpravidla dostanete možnost poplatek dodatečně zaplatit. Ten však může narůst až na trojnásobek a v případě nezaplacení po vás může být vymáhán v exekuci, která sebou nese další náklady.

Když pejska vůbec nezaregistrujete, vystavujete se dokonce pokutě ve výši až 100 000 Kč. Za nenaočkovaného psa lze uložit pokutu do 20 tisíc Kč a za neoznačení psa čipem lze uložit pokutu až do 50 tisíc Kč. Další nástrahou může být také vyhláška o volném pohybu psů, kterou může mít každá obec jinou. Za její porušení pak hrozí až 100 000 Kč sankce.

Zdroj: Interia

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]