Nikdy nenechávejte nabíječku v zásuvce, pokud ji v daný moment nepoužíváte. V případě, že tak činíte, vyhazujete ročně až několik tisíc korun z okna

Fotografie: Depositphotos

Pravděpodobně jste se již někdy setkali s tvrzením, že nabíječka by neměla zůstávat v zásuvce, když s ní nic nenabíjíte. Zjistěte, proč tomu tak je.

O správném a nesprávném používání nabíječek koluje mnoho tvrzení a fám. Nicméně některé z nich se zakládají na pravdě. Jedním příkladem za všechny je to, které praví, že nabíječka by se neměla nechávat zapojená v zásuvce bez toho, aniž by se právě využívala. Nejčastějším argumentem je možné riziko vzniku požáru. Ovšem to není zdaleka jediný důvod, ačkoliv se ukazuje jako oprávněný. Zjistěte, jaké jsou další argumenty, které by vás měly vést ke správnému používání nabíječek.

Zapojená, avšak nepoužívaná nabíječka něco stojí

Vzhledem k rostoucím cenám elektrické energie a množství zařízení, které vyžadují občasné nabití, není tento důvod zanedbatelný. Zkuste si spočítat, kolik nabíječek doma máte – v případě, že žijete ve čtyřčlenné domácnosti se dvěma dospívajícími dětmi, by mohlo sčítání vypadat následovně. Nabíječka na mobilní telefon – 4x, nabíječka na notebook – 4x, nabíječka na elektronickou cigaretu – 2x, nabíječka na chytré hodinky a jiná zařízení – 3x. Celkem byste tedy vlastnili 13 kusů nabíječek.

Fotografie: Freepik

V případě, že byste všechny nechali v zásuvce denně alespoň tři hodiny, aniž by k nim bylo připojeno libovolné zařízení, jejich roční spotřeba by odpovídala asi 185 Wh za rok za jednu nabíječku. V přepočtu dle aktuální ceny elektrických energií potom vyjde jedna taková nabíječka na asi 380 Kč. Vynásobíte-li tento údaj celkovým počtem nabíječek, vyjde vám, že jen tak vyhazujete „z okna“ 4 940 Kč. Nechcete se nyní zvednout a jít do obývacího pokoje jednu z nich vytáhnout ze zásuvky?

Nezanedbatelné je i riziko požáru a jiných incidentů

Asi nejomílanějším argumentem je riziko možného požáru při „naprázdno“ zapojené nabíječce. Je možné, že nad tímto mávnete rukou, ovšem na místě je spíše zamyšlení se. Nabíječky většina lidí zapojuje do nepříliš frekventovaných zásuvek, je tedy zvýšená pravděpodobnost, že je zapomene vytáhnout. Ačkoliv dnes již všechna elektrická zařízení musí vyhovovat určitým normám, stále se najdou taková, která nařízení porušují – a právě ta jsou riziková.

Fotografie: Freepik

Některé nabíječky vyrobené v Číně dle federálního svazu spotřebitelů nesplňují patřičné technické normy. Jedním z „prohřešků“ je nedokonalá izolace mezi vstupem a výstupem nabíječky, což představuje značné riziko zásahu elektrickým proudem.

Dalším nedostatkem jsou špatně sestavené či nekvalitní komponenty, které se mohou snadno přehřát a způsobit tolik zmiňovaný požár, nebo v jiných případech zkrat, který bude vyžadovat zásah elektrikáře.

Fotografie: Freepik

Nemile vás překvapí i fakt, že ponechání plně nabitého zařízení připojeného k elektrické síti způsobuje jeho poškození a rychlejší opotřebení. Nejenže se baterie například chytrého telefonu může tzv. přebíjením poškodit, ale také vysoké napětí může obecně zhoršit kvalitu lithiové baterie.

Rovněž byste měli myslet na to, že se elektrická zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety, notebook, apod., na přímém slunci přehřívají. Proto byste je měli nabíjet na stinném místě či je něčím překrýt.

Zdroj: Apartment Therapy

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]