Odhalení znepokojené matky: „Četla jsem korespondenci svého dospívajícího syna. Stydím se, ale myslím, že bych to měla zveřejnit.“

Fotografie: iStock

Rodiče často mají tendenci přehánět svou potřebu chránit. V domnění, že své dítě brání před zlým světem, mohou narušit křehkou důvěru mezi rodičem a teenagerem.

Dospívání je obdobím emočních výkyvů a vnitřního zmatku. Je velice tenká hranice mezi dítětem a dospělým. Stále žijete u svých rodičů, nejste plnoletí, ale již se měníte v dospělého člověka s vlastními přesvědčeními, právy a povinnostmi, které vám nemůže nikdo upřít. Proto se v tomto období názory rodičů a dětí často liší. V čase dospívání je nejdůležitější důvěra, kterou tato matka narušila.

Budování vztahu založeném na důvěře

První věcí, které je třeba věnovat pozornost, je budování vztahu založeného na důvěře. Čtení korespondence vašeho syna nebo dcery naznačuje porušení jeho osobních hranic. Kontrola obsahu komunikace není zárukou, že se dítě nedostane pod vliv špatné skupiny lidi, čehož se rodiče dospívajících dětí bojí nejvíce.

Pro dospívajícího se jedná o zradu

Když se však dospívající jedinec dozví, že jeho korespondenci čte nejbližší člověk, jemuž do té doby nejvíce důvěřoval, je to pro teenagera nepředstavitelná zrada. To může mít velmi vážné dopady na vztah rodič-dítě. Je nezbytné mezi sebou obecně více mluvit, společně přemýšlet a především naslouchat. Máte-li nějaké obavy, stejně jako toužíte po tom, aby se vaše dítě svěřovalo vám, svěřujte se i vy jemu. Kouzlo komunikace dělá hodně.

Fotografie: Pexels

V pubertě máte svůj vlastní svět, oddělený od svých rodičů, ve kterém si vedete svůj vlastní život s vlastními tajemstvími, zkušenostmi a myšlenkami. Je na každém dospívajícím, jak se o tento svět podělí se svými rodiči. Přestože se o svého syna nebo dceru bojíte den co den a touha chránit své dítě před zlým světem je pochopitelná, není vaším právem narušovat hranice soukromí, na které má právo každý člověk nehledě na věk.

Dovolte svým dětem spálit se

Je důležité, aby se rodiče naučili svým dětem důvěřovat a dovolili jim, aby se občas spálily a dozvěděly se o světě více prostřednictvím vlastních zkušeností. Snaha ochránit své dospívající dítě před „nebezpečím“ života je často doprovázena hádkami, zákazy a požadavky, jež nebezpečně připomínají nepříjemná ultimáta.

Fotografie: Pexels

Teenager potřebuje osobní prostor, kde je v bezpečí, kde si může vytvářet vlastní pravidla, kde si může dělat, co chce a jak chce, kde může být sám sebou. Osobní prostor zahrnuje nejen jeho pokoj, ale i jeho vlastní věci. Pokaždé, když je rodič začne prohledávat, porušuje právo na soukromí a ničí křehkou důvěru. Dohled a kontrola nejsou nástroje, které pomáhají a chrání.

Umění rozhovoru a kompromisu

Tak co dělat? Promluvte si se svým dospívajícím dítětem, diskutujte s ním o různých tématech, zajímejte se o jeho názory, přesvědčení, hodnoty a myšlenky. Se všemi informacemi, které vám byly svěřeny a které s vámi sdílí, zacházejte s respektem. Pokud se vám něco nelíbí, je vždy lepší situaci v klidu vysvětlit a problém vyřešit společně.

Zdroj: Gesellschaft

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]