Odhalte dominantní rysy své osobnosti podle jednoduchého preferenčního testu

Fotografie: Freepik

Psychologických testů na určení osobnosti člověka existuje bezpočet. Jeden typ se ale stále opakuje – motiv stromu. Zkuste si krátký preferenční test a zjistěte, jakou osobnost máte vy.

Asi nejznámějším psychotestem, který využívá stromy pro určení charakteristických rysů osobnosti, je Baum test. Tento test se, stejně jako známý Rorschachův test, často využívá jako pomocná technika grafologického rozboru. V podstatě v něm jde o to, že nakreslíte strom a podle tvaru a směřování jeho koruny, poměru koruny a kmene, přítomnosti či absenci listů, plodů, atp. se vyhodnotí charakteristické rysy vaší osobnosti. V níže předkládaném testu žádný strom nekreslíte, ale vybíráte, který je vám vzhledově nejbližší. Ten, ke kterému se přikloníte, hodně napoví o skrytých rysech vaší osobnosti.

Fotografie: CanvaPhotos

Pro vaše aktivity je s vámi těžké se potkat

Pokud vaše volba padla na strom s ovocem, vypovídá to o vás, že jste energičtí. Člověk jako vy chvíli neposedí, stále má nutkání něco dělat, proto svůj čas rozděluje na spoustu dílčích činností, kterým se věnuje. Takoví lidé jsou často k nezastižení, protože v podstatě neustále na něčem pracují, a když je konečně zastihnete, nedostanete se přes jejich upovídanost ke slovu.

Fotografie: CanvaPhotos

Máte rádi výjimečnost, a to i u sebe

Strom, který jste si zvolili, skoro nevypadá ani jako strom, ale jako okenní vitráž. Stejně tak vy nejste jen jedním člověkem z davu nebo fanatickým nadšencem, který žije z posledních módních trendů. Ne, jste to vy, kdo udává tón a žije podle svých vlastních pravidel nezávisle na tom, co si myslí ostatní. Rádi se odlišujete – jak myšlením, tak vzhledem.

Fotografie: CanvaPhotos

Jste skrz naskrz romantici

Zvolili jste růžový strom s kvítky místo listů? Jste s největší pravděpodobností nenapravitelní romantici, kteří se na svět dívají skrze růžové brýle i v těch nejtěžších časech. Je vám vlastní optimismus, rádi pečujete o druhé a nepřestáváte hledat svoji spřízněnou duši, o jejíž existenci jste bytostně přesvědčeni.

Fotografie: CanvaPhotos

Působíte vzdělaně a dospěle

Oslovil vás strom s množstvím jednoduše vyvedených listů a ptáčkem? Potom vězte, že díky své povaze dobře vycházíte s dětmi i se zvířaty. Jste totiž člověk, kterému mohou ostatní věřit a který je inteligentní, tudíž si k němu ostatní chodí pro rady. Pokud jste se v popisu poznali, zkuste zvážit profesi zdravotní sestry, pedagoga či psychologa.

Fotografie: CanvaPhotos

Vaše přímočarost nevyhovuje každému

Stejně jako vámi zvolený strom, ani vy se za nic neschováváte. Jdete si za svým a na cestě se nebojíte vyjádřit váš názor, i když pro někoho může být vaše přímočarost příliš. Rádi se bavíte o konkrétních věcech a snažíte se soustředit na jádro problému. Málokdy se necháte ovlivnit okolnostmi, proto si vás přátelé a kolegové cení pro spravedlivost.

Fotografie: CanvaPhotos

Kreativní duše jako vy se nikdy nenudí

Učaroval vám pestrobarevný, hravý strom, ze kterého prýští život? V tom případě ve vašem životě není místo pro stereotyp a nudu. Jste kreativní osobnosti a dokážete si s přehledem poradit s jakoukoliv překážkou, ovšem neznamená to, že nutně musíte být umělci – kreativitu a inovativnost můžete uplatnit v kterémkoliv oboru.

Fotografie: CanvaPhotos

Vaše vnitřní dítě se dere napovrch

Strom s detailně prokreslenými listy a srdcem volí zejména lidé, kteří zůstávají i nadále „dětmi“, respektive se na svět dívají jejich optikou. Jak by řekl svatý Augustinus, nepřestali jste nad věcmi přemýšlet, divit se jim a žasnout nad jejich bytím. Což je dobře, jste velmi zvídaví a dokážete poukázat na mnoho zajímavých a převratných řešení, ovšem je vyšší pravděpodobnost, že se stanete obětí nějakého podvodníka.

Fotografie: CanvaPhotos

Jste trpěliví a dokážete porozumět „běhu světa“

Ladný strom s měkkými liniemi a nespočtem zelených lístků, které kolem něj ledabyle poletují – pokud vám učaroval, vězte, že to poukazuje na vaši trpělivost. Trpělivě nasloucháte každému jednomu člověku a posuzujete situace, které vás potkávají. Víte, že vše má své místo a čas a respektujete přírodní řád. K tomu, aby vás něco vyvedlo z míry, je třeba velké úsilí.

Fotografie: CanvaPhotos

Stojíte na pevných základech

Stejně jako strom, který jste si zvolili, máte pevné základy, které vám umožňují podat pomocnou ruku všem, kdo to potřebují – a nejedná se jen o vaši rodinu a přátele (všimněte si, jak obrovské je množství třešní na tomto stromě). Vždy také dostojíte svému slovu a jste zodpovědní, často ještě dodáte něco navrch.

Fotografie: CanvaPhotos

Zdroj: YourTango