Cena i kvalita piva jsou v ohrožení. Pěstitelé chmele se budou muset přizpůsobit klimatickým změnám

Fotografie: Benreis / Creative Commons / Attribution 3.0

Časopis Nature publikoval studii českých vědců, kteří zkoumali vliv globálního oteplování na výnosnost a kvalitu chmele. Vyhlídky nejsou dobré.

Pivo je třetí nejkonzumovanější nápoj na světě. Poptávka po kvalitním pivu je obrovská, i u členů naší redakce je tento nápoj oblíbený. Aby mohli pivovarníci uspokojit všechny zákazníky, potřebují stabilní dodávky nezbytné suroviny, chmele. Nyní se zkoumá, jaký vliv bude mít změna klimatu na výnosy a především kvalitu této zásadní suroviny. Zřejmě se pěstitelé budou muset změnám přizpůsobit.

Klesá výnosnost i kvalita chmele

Ve studii, kterou zveřejnil Nature, byly porovnávány záznamy ze dvou období, 1971–1994 a 1995–2018. Ukázalo se že po roce 1995 došlo k významnému poklesu výnosnosti na hektar. Kromě oblasti Žatce se tak stalo ve všech sledovaných chmelařských oblastech, přičemž výnos na jeden hektar klesl až o 20 %. Vědci tento pokles přičítají právě globálnímu oteplování. Suchá a teplá léta totiž pěstování chmele nesvědčí.

Dalším odhaleným problémem je i pokles kvality samotného chmele. Pro ten je zásadní obsah alfa hořkých kyselin, které výrazně ovlivňují samotnou chuť piva. V pěti sledovaných chmelařských oblastech se obsah těchto hořčin za sledované období snížil v rozmezí od 10,5 % (Žatecká oblast) až po 34,8 % (oblast Cejle ve Slovinsku). Extrémně vysoké teploty mají přímý vliv na obsah alfa kyselin, zatímco u výnosnosti hraje zásadní roli nedostatek srážek.

Studie se také zabývá predikcí budoucího vývoje. Pokud bude globální oteplování postupovat dle předpokládaných modelů, do roku 2050 dojde k dalšímu poklesu výnosnosti, v rozmezí 4,1–18,4 %. Obsah alfa hořkých kyselin v chmelu by se pak měl snížit o dalších 20–30,8 %. „Nepřizpůsobení ohrozí ziskovost pěstování chmele v některých oblastech. Důsledkem bude nižší produkce a vyšší cena pro pivovary,“ komentoval výsledky spoluautor studie Martin Možný pro BBC.

chmel
Fotografie: Freepik

Pěstitelé se budou muset adaptovat

To ovlivní i budoucí cenu piva, která už tak za poslední roky výrazně vzrostla. Jak uvádí deník CNBN, od začátku pandemie (2020) došlo k nárůstu cen celosvětově o 72 %. I když v Evropě spotřeba piva stabilně klesá, celosvětově se poptávka po tomto nápoji zvyšuje. Tím se kruh uzavírá a je jasné, že poptávka po kvalitním chmelu se do budoucna ještě zvýší.

Další zdražování: Kvůli tomuto navýšení cen energií to s letošní zimou vypadá bledě

Podle predikce vědců se tak pěstitelé budou muset na měnící se podmínky adaptovat. A to přesunem chmelnic do vyšších poloh a budováním zavlažovacích systémů. Kromě těchto opatření však vědci předpokládají, že se plocha chmelnic bude muset zvýšit až o 20 %, aby se budoucí pokles v těchto parametrech kompenzoval. Bylo by škoda, kdyby se kvalita tohoto nápoje snížila.

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]