Psychologové tvrdí, že nezadané ženy jsou ve zralém věku šťastnější

Ženy, nacházíte se v období života, kdy již máte odrostlé děti, vybudovanou kariéru, či vlastní bydlení? Pak dle psychologů, kteří provedli rozsáhlou studii, budete šťastnější jako singl žena. Odborníci se shodují na tom, že dámy ve zralém věku, které nemají přítele ani manžela, prožívají méně stresu a tím jsou tedy celkově o dost více zdravější než ženy zadané.

Manželství může ženám přidělat více starostí

Obecně je žena v domácnosti tou, která vaří, uklízí, pečuje o děti i manžela. Mimo jiné musí chodit i do práce, a tak je poměrně dost zatížená jak psychicky, tak i fyzicky. Když pak děti dospějí a vylétnou, jak se říká z hnízda, žena zůstane v domácnosti pouze se svým mužem. Avšak starostlivost s ochodem potomků nezmizí. Manžela opečovává a v pozdějších letech mu poskytuje i ošetřovatelskou péči. To vše se v ženách kumuluje a některé mohou vlivem vysokého životního nasazení i onemocnět.

Péče o protějšek může být mnohem náročnější, než o děti

Dámy ve zralém věku, které žijí s přítelem či manželem nemají v podstatě příliš času samy na sebe. Mnoho jej věnují především základním domácím činnostem, vytvářejí tak zkrátka teplo rodinného krbu. Rovněž záleží i na tom, jak se k údržbě domácnosti staví partner ženy. Lepší to mají doma ty, kterým muž pomáhá.

Ty dámy, které jsou odkázané jen samy na sebe mohou častěji trpět zvýšenou únavou a nedostatkem životního elánu. Obecně lze říct, že péče o manžela, či přítele může být pro zralou ženu tedy náročnější než o potomky.

Život s partnerem může znamenat stres i pro ženy mladé

Nejen zralé dámy se potýkají se zvýšenou úrovní stresu, která je zapříčiněná neustálým opečováváním domácnosti a partnera. Všechno to vlastně začíná v mladém věku, kdy si žena pořídí malé děti, vdá se, pořídí si s manželem dům, či byt a kolotoč začíná.

I v tomto případě je pak neméně důležitá podpora a pomoc muže, který s mladou ženou v domácnosti žije. Dle studie téměř polovina mladých žen uvedla, že jejich partner jim způsobuje více starostí nežli děti.

Závěry studie

Až 75 procent vdaných žen uvádí, že většinu zodpovědnosti mají v domácnosti a péči o děti ony. 20 procent mladých maminek se svěřilo, že nejvíce stresu jim přidělává fakt, že jim manžel nepomáhá. Vědci také zjistili, že pokud žena zemře dříve než muž, jeho zdraví se značně zhorší.

Když je to naopak, ženy se dokážou se zármutkem ze ztráty manžela vyrovnat lépe. Mimo jiné mají psychologové podezření, že muži obecně věří v partnerství ženám více než ženy jim. Proto na závěr dámám doporučují, aby je braly jako rovnocenné partnery a zahrnuly své mužské polovičky více do běžných denních činností. V mnohých případech si totiž ženy chtějí připadat velice soběstačné a svým partnerům nedovolují podílet se na údržbě domácnosti. A jak to máte doma vy? Sdílíte starostlivost o dům či byt vzájemně?

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]