Rodina předvedla na pohřbu netradiční rozloučení se svým blízkým. Kolemjdoucí jen tiše přihlíželi

Fotografie: Palickap / Creative Commons / Attribution 2.0

Pohřeb vždy bývá považován za smutnou událost. Truchlení za zemřelého každý vyjadřuje svým způsobem. Přístup této rodiny byl však netradiční.

Odchod blízkého člověka je vždy velice bolestivou životní událostí. Rodina a přátelé se většinou se svým blízkým loučí ve smutku a slzách. Obřad doprovází smutný hudební doprovod a proslovy, které dovedou k slzám nejednu osobu. Tato rodina všem ukázala, že i takováto událost se může nést v jiném duchu, než bývá tradicí.

Úmrtí je smutnou událostí

Ztráta milovaného člověka zasáhne každého člena rodiny, popřípadě blízkého přítele. Všichni blízcí začínají truchlit v okamžiku, kdy je jim úmrtí oznámeno. Toto oznámení zpravidla bývá šokující zprávou pro každého, komu je sdělena. Bohužel taková událost často bývá smutnou životní zkušeností pro každého člověka.

Pro rodinu zemřelého jsou s jeho úmrtím často spojeny i nepříjemné povinnosti, které vyplývají ze situace. V drtivé většině případů začnou blízcí zařizovat pohřeb. Ten se většinou odehrává ve smutečních místnostech, v kostelech, nebo někdy dokonce přímo na hřbitově. V posledním případě je na hřbitově rakev vložena rovnou do hrobu, kde se zesnulý odebírá na věčný odpočinek.

Truchlení není věčné

Smutek ze ztráty blízké osoby v každém člověku přetrvává po celý zbytek života. Prvotní truchlení však časem odeznívá a oplakávání ustává. Pozůstalí poté mohou nosit zesnulým na hřbitov dary, jako třeba květiny, věnce, dárky a svíčky jako vyjádření toho, že na svého blízkého nezapomněli a stále na něj myslí.

Muž s květinou na hřbitově
Fotografie: Pixabay

Tato rodina pojala rozloučení netradičně

Trochu jinak tomu bylo v případě této rodiny. Ti se rozhodli rozloučit se se svým milovaným poněkud netradičně. Celou smuteční událost pojali jako oslavu jeho života, nikoliv jako truchlení za ztrátou blízkého. Snažili si připomínat veselé vzpomínky a chvíle, které prožili se zemřelým.

Z počátku obřadu zněla smutná hudba, kterou hrála pochodová kapela. Ihned poté však muzikanti začali hrát veselejší písně a všichni přítomní začali tancovat. Tance se zúčastnili prakticky všichni truchlící. Kolemjdoucí nevěřili svým očím. Při pohledu na smuteční obřad chvílemi nebylo znát, že se jedná o pohřeb. Nakonec se ale vše podařilo podle plánu a lidé si zavzpomínali na zesnulého.

Zdroj: Seeitlive

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]