Statistiky dokázaly, že ženy jsou skutečně lepšími řidičkami, než muži

Společnost je názorově poměrně dost rozdělená, co se týká řidičských schopností něžného ženského pohlaví. Jedna skupina tvrdí, že ženy jsou afektovanější, snadno podléhají emocím a nepředvídají. Ta druhá je zase toho názoru, že ženy mají zkrátka pro řízení motorového vozidla větší cit nežli pánové. Je otázkou, jaká je vlastně realita.

Americký časopis The Sun však nedávno zveřejnil výsledky jakéhosi rozsáhlého průzkumu, z kterých statisticky vyplývá, že ženy řídí lépe a spořádaněji než jejich mužské polovičky.

Podrobnější výsledky studie

Průzkum ohledně řidičských schopností mezi ženami provedla společnost Confused. Studie zjistila tyto skutečnosti:

  • Ženy v porovnání s muži získávají řidičské oprávnění až na druhý, či třetí pokus. Těch je až 31 %. Mužů, kteří neprospějí z praktických dovedností za volantem na první pokus je asi 24 %.
  • Dámy mají po získání řidičského oprávnění větší smysl pro respektování silničních pravidel nežli muži.
  • Průzkum rovněž prokázal, že dopravní přestupky v souvislosti s alkoholem za volantem páchá výrazně méně žen (jen 1 %), než mužů (5 %).
  • Muži dle studie údajně více myslí i na případné cestovní pojištění, ve srovnání s ženami.

Další poznatky z průzkumu

Ženy v porovnání s muži prý více myslí i na svou bezpečnost. Snaží se používat za každých okolností bezpečnostní pás. Je výrazně větší pravděpodobnost, že pásy nebudou mít spíš muži. Pánové také častěji, než ženy za volantem kouří, jedí, nebo se pokouší stihnout zelenou, a nakonec beztak jezdí na červenou.

Doba genderové vyváženosti za volantem

Historicky bylo řízení ženám zapovězeno. V době, kdy se začaly vyrábět automobily, kralovali za volantem především muži. Žena byla tou, která se starala pouze o domácnost a děti. A když potřebovala někam přepravit, zajistil to její přítel, nebo manžel.

První řidičky se začaly objevovat kolem období první republiky. Byly to ženy svéhlavé a zapálené do automobilové techniky. Z některých se dokonce staly automobilové závodnice. Nutno říct, že řízení musely skutečně milovat. Tehdy to bylo totiž v dámském kolektivu velice nezvyklé.

Dnes se již setkáváme s tím, že za volanty sedí mnoho dam. Některé jsou opatrnější a jiné se zase chtějí nejspíš vyrovnat mužům, a tak jezdí horlivě a s velkým zapálením. K řízení je potřeba mít určitě vztah. Mezi některými muži dosud plápolá plamínek nejistoty, týkající se ženských řidičských schopností a ve společnosti se tak mohou dámy stále setkávat s jízlivými poznámkami ze stran pánů řidičů.

Statistiky v Česku

Průzkumy, které byly provedené v České republice, se v podstatě shodují s těmi americkými. I v Česku jsou údajně ženy lepšími řidičkami nežli muži. Z tuzemských statistik vyplývá, že mezi lety 1998 a 2012 způsobili většinu nehod právě pánové, a to až v 81 procentech. Ženy zavinily nehody v 19 procentech případů.

Fotografie: Freepik